Jobbet "Overlæge til ældrepsykiatrisk afsnit 6402 på Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Edel Sauntes Alle 10, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Ved Psykiatrisk Center København (PCK) er en stilling som overlæge ved ældrepsykiatrisk afsnit 6402 ledig pr. 1. marts 2019 eller snarest muligt derefter. 
 
Vores ældrepsykiatriske afsnit er beliggende på Rigshospitalsmatriklen og rummer 14 lukkede sengepladser. Afsnittet modtager ikke akutte indlæggelser, patienterne visiteres fra akutafdelingen eller andre afsnit på PCK efter nøje beskrevne visitationskriterier.
Målgruppen er borgere over 70 år, med psykiatrisk sygdom (bipolar lidelse, depressioner, skizofreni, paranoide psykoser og i et vist omfang sværere BPSD ved demens).
 
Afsnittet modtager borgere til indlæggelse fra hele PCK’s optageområde. Afsnittet arbejder tæt sammen med ældrepsykiatrisk ambulatorium, der er beliggende i Nimbusparken på Frederiksberg og har endvidere et glimrende samarbejde med Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.
Overlægen vil have mulighed for deltagelse i videreuddannelse i denne sammenhæng. 
 
Afsnittet har aktuelt en afdelingslæge og afdelingssygeplejerske, en speciallæge ansat 2 dage ugentligt, yngre læger under uddannelse, en fagligt stærk, kompetent og kreativt tænkende plejegruppe og tilknyttet fysioterapeut, ergoterapeut og socialrådgiver. Sengeafsnittet har de senere år arbejdet systematisk med effektivisering af arbejdsgange til gavn for det gode patientforløb og har gennem mange år haft tradition for systematisk at arbejde med nationale patientsikkerhedsstandarder.
 
Der arbejdes målrettet med faldforebyggelse. Der modtages kontinuerligt ssa-elever og sygeplejestuderende, hvilket er en berigelse for nytænkning og den sygeplejefaglige udvikling. 
 
Vi ønsker en speciallæge, gerne med ældrepsykiatrisk erfaring og med gode evner for samarbejde. Det er meget velkomment, hvis du har forskningserfaring eller interesse for forskning. 
 
Vi vil være interesserede i, at en ny overlæge er med til yderligere at udbygge samarbejdet mellem ambulatorium og sengeafsnit - ikke mindst med henblik på, at sikre gode overgange mellem indlæggelse og ambulant behandling samt til socialsektoren. Der lægges op til en fremtidig større fleksibilitet mellem varetagelse af ambulant og stationær funktion, hvilket vil kunne planlægges mellem overlægerne for de respektive afsnit.  
 
Overlæger på PCK deltager i SIF-tjenesten (Speciallæge-I-Front) i psykiatrisk akutmodtagelse, ca. 12 gange pr. år. Der er mulighed for ekstra indtjening via frivillig vagtordning på vores afdeling på Gentofte Hospital. 
 
Om PCK 
PCK er Danmarks største psykiatriske center med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som udspringer af den anerkendte forskning, der udføres i centret.  
 
PCK har mere end 1300 ansatte og et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Østerbro, Indre By, Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse.
 
Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Rigshospitalsmatriklen, Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i en række ambulante enheder i optageområdet. Vi behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser.
 
Centeret har en række specialområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, liaison, ældrepsykiatri og militærpsykiatri. Centret rummer Kompetencecenter for Affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager. 
 
Vi har et rigt undervisningsprogram med morgenundervisning med faglige eksperter, litteraturgennemgang af artikler eller bogkapitler samt samrating (Hamilton, PANSS, Youngs maniskala etc). Vi har professormasterclasses og professorstuegange, som kan ”bestilles” når man fx gerne vil have assistance diagnostisk, psykofarmakologisk mm.  
 
Vi har Bolwig-klinikker cirka hver 14 dag, hvor professor emeritus Tom Bolwig interviewer patient og samtaler med de fremmødte klinikere om diagnostiske overvejelser og behandling. Der er gennemgang af aktuelle forskningsprojekter hver fredag morgen i vores laboratorium på Rigshospitalsmatriklen, hvor deltagelse er meget velkomment – også fra de andre sengematrikler og ambulatorier. 
 
Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk 
 
Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. 
 
Søg gerne yderligere oplysninger ved henvendelse til Klinikchef Jeanett Bauer på mail: Jeanett.Oesterby.Bauer@regionh.dk eller på tlf. nr.: 22 93 15 13. 
 
Ansøgning  
Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af din ansøgning ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Du bedes udarbejde ansøgningen i henhold til disse. 
 
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.  
 
Ansøgningsfristen er onsdag d. 13. februar 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest herefter. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med dig. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning via linket nedenfor