Jobbet "Fødeafdelingen på Herlev Hospital søger erfarne jordemødre" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Fødeafdelingen på Herlev Hospital søger erfarne jordemødre – kunne det være dig? 
 
Vi søger jordemødre med erfaring som har lyst til at blive en del af en afdeling med en høj faglig profil, fokus på et stærkt tværfagligst samarbejde omkring den gravide, fødende og barslende kvinde, samt et stærkt kollegialt fællesskab.  
 
Som ny i afdelingen tilbydes du at indgå i JOIN – et introduktionsprogram for jordemødre, som tilrettelægges efter dér hvor lige præcis du er i dit jordemoderliv, og som sigter mod at integrere dig bedst muligt i afdelingen, både fagligt og socialt. 
Der er tale om faste stillinger på 37 timer pr. 1. april 2019 eller efter aftale. 
 
Søger du nye udfordringer i dit jordemoderliv kan vi tilbyde ansættelse i en dynamisk afdeling, hvor bl.a. planlægningen af en kommende In House fødeklinik er godt i gang og forventes implementeret i foråret 2019. Ligeledes vil der i løbet af første halvår 2019 blive oprettet en regional hjemmefødselsordning, hvor vi som fødeafdeling indgår med eget beredskab. 
 
Afdelingen tilbyder desuden regionens eneste Kendt Jordemoderordning som varetager ca. 500 ud af afdelingens ca. 5.400 fødsler årligt. 
 
I 2020 ser vi frem til at flytte ind i det nye Mor Barn Center, hvor bygningen grundet sin runde arkitektur vil frembyde optimale rammer, som understøtter det gode patientforløb. Her vil gravid-, og fødemodtagelse, fødeafdeling samt barsel/svangreafsnit ligge i naturlig forlængelse af hinanden og der vil være fokus på indretning, som skaber tryghed og velvære for både patienter og ansatte. 
 
Vi søger erfarne jordemødre med blandede interesser 
Vi har brug for jordemødre med forskellige kompetencer og interesser. Både dig der kan lide at have vagter i Akutmodtagelsen for Gravide og Fødende samt på Fødegangen, men også dig som ønsker at varetage Jordemoderkonsultation samt vagter i vores Efterfødselsambulatorium. 
Holder du af, at varetage hjemmefødsler, kan du også blive en del af vores hjemmefødselsteam, som varetager ca. 3 % af afdelingens fødsler årligt. Hjemmefødselsteamet bliver en del af det regionale hjemmefødselsteam med mulighed for kompetenceudvikling og sparring med kollegaer. 
 
 
Vi søger nye kolleger som: 
  • vægter det gode arbejdsmiljø og ønsker at bidrage til dette 
  • har lyst til at bidrage til den faglige udvikling i afdelingen 
  • ønsker på kontinuerlig basis, at udvikle og dygtiggøre sig indenfor alle typer af fødsler 
 
Vi kan tilbyde dig: 
 
  • En dynamisk afdeling i hurtig udvikling 
  • En tværfaglig gruppe af kolleger, som brænder for obstetrikken, for afdelingen og for sammen at sikre optimale og trygge patientforløb 
  • Løbende kompetenceudvikling 
  • JOIN og mulighed for supervision 
  • Et stærkt kollegialt sammenhold, hvor hensynet til hinanden vægtes højt 
  • En afdeling med særligt fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere 
  • Indflydelse på egen vagtplanlægning – herunder mulighed for at arbejde hver 3. weekend 
 
 
Vil du vide mere?  
Du kan få yderligere oplysninger hos chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på 20 36 69 03, eller vicechefjordemoder Andrea Vinten på 38 68 24 37. 
 
Har du bopæl længere væk, har hospitalet i nogle tilfælde enkelte boliger i nærheden, som af og til kan lejes. Ligeledes har Herlev Kommune ”Grøn Anvisning”, hvor medarbejdere i kommunen, kan skrives op til særlig venteliste for boligsøgende. 
 
http://www.herlev.dk/borger/bolig-og-byggeri/lejebolig/ansog-om-bolig/jeg-onsker-at-soge-lejebolig-i-herlev?searchterm=boliganvisning  
 
 
Ansættelsesvilkår:  
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.   
 
Jobstart:  
1. april 2019 eller efter aftale. 
 
Ansøgningsfrist:  
24. februar 2019 
 
Samtaler afholdes:  
I uge 9