Jobbet "Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, ambulatoriet i Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Nordbanen 5, 7100 Vejle

Dit næste skridt
Psykolog, gerne autoriseret og med relevant erfaring, med bred interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske område, men især det affektive område, søges til ambulatoriet i Vejle. 
 
Vi har en stilling ledig fra 1. april 2019 eller snarest muligt. Som psykolog i affektivt team vil du komme til at indgå i tæt et samarbejde om og med børn/unge og deres pårørende i udrednings-og behandlingsarbejdet. 
 
Affektivt team er tværfagligt sammensat og består af læger, psykologer, sygeplejersker, en fysioterapeut, en socialpædagog, socialrådgivere og lægesekretærer.  
 
Affektivt team er en del af Affektiv matrix i Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland og en del af ambulatoriet i Vejle. Ambulatoriet består af i alt ca. 50 behandlere, som er fordelt på 3 diagnoseopdelte teams. Behandlernes arbejde understøttes af sekretariatet, som består af ca. 12 lægesekretærer. 
 
Dine opgaver:
 
 • Indgå i det tværfaglige samarbejde, som primær behandler for tildelte ambulante patienter, hvor opgaverne er at gennemføre afklarende samtaler/anamneser med barn og forældre, fremlægge og drøfte egne sager på teamkonferencer. I relevante sager varetages samtaler og behandling/opfølgning. 
 • Gennemføre psykologiske testninger. 
 • Formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere.  
 • Arbejde med udgangspunkt i teamsamarbejdet og med reference til den behandlingsansvarlige læge, hvor du sammen med de nærmeste kolleger løser en række selvstændige behandlingsopgaver. 
 • Arbejde med inddragelse af patient og forældre eller andet relevant netværk. 
 • Dokumentere i den elektroniske patientjournal (Cosmic) for egne patienter. 

Kompetencer:
 
 • Du er psykolog – gerne autoriseret psykolog med erfaring, der matcher opgaverne i et affektivt team. 
 • Erfaring med eller interesse for udredning og behandling af PTSD er en fordel, men ikke et krav. 
 • Du går med stort engagement ind i det inddragende samarbejde med patienter og deres pårørende. 
 • Du er god til at bevare overblikket og til at strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag.  
 • Du er god til at samarbejde, til at dele viden og hjælper gerne en kollega. 

Vi tilbyder:
 • Gode kollegaer, som står parat til at hjælpe dig i gang 
 • Sparring 
 • Gode udviklingsmuligheder  
 
Om afdelingen:
 
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede pr. 1. januar 2017 og er i Region Syddanmark fordelt på 3 matrikler (Aabenraa, Vejle og Esbjerg). Der er 3 ambulatorier fordelt på de 3 matrikler og ligeledes sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Aabenraa-delen åbnede i 2015 i nye lokaler. I februar 2017 flyttede ambulatoriet i Kolding i helt nye lokaler i Vejle. Esbjerg-delen har til huse i nyere og ny-renoverede bygninger.   
 
Vi vægter patientinddragelse, godt kollegialt samarbejde, godt humør og faglig dygtighed højt. 
 
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt: 
 
Lisbeth Madsen, funktionsleder,  lisbeth.madsen@rsyd.dk , mobil  2366 4333, eller Søren Glistrup, specialpsykolog, soeren.glistrup@rsyd.dk  9994 6579 eller Michelle Larsen, psykolog, michelle.larsen2@rsyd.dk , tlf. 9994 6464. 
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist:
 
Mandag den 18.2. Samtaler vil blive holdt fredag den 22. februar. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.