Jobbet "Vagtskemalægger, fastansættelse, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, jordemodercenter, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Jordemodercenter, Slagelse Sygehus, søger vagtplanlægger.        

Har du flair for kompleks skemalægning og lyst til at være en central person i planlægning af jordemødres og sygeplejerskers arbejdstid, så er det dig vi søger.

Du bliver ansat i jordemodercentret, og skal primært stå for vagtplanlægning for ca. 60 jordemødre og 15 sygeplejersker, alle ansat på barsels-, mor-barn- og fødeafsnittet.

Din nærmeste samarbejdspartner bliver jordemoderlederne for fødemodtagelse, føde og graviditetsafsnit samt afdelingssygeplejersken for mor-barn-afsnittet. Du vil ligeledes være i tæt samarbejde med både basisjordemødre og sygeplejersker omkring vagtønsker og ændringer i lagt skema mv og klinisk jordemodersupervisor bl.a. omkring akut vagtdækning og planlægning af introduktionsprogram til nyansatte. Din nærmeste leder bliver en af jordemoderlederne.

Selve skemalægningen er din opgave! De beslutninger, som ligger bag fordeling af vagter, tages af de daglige ledere. Du skal derfor kunne fungere i en rolle, hvor du effektuerer beslutninger taget af lederne. Du skal kunne navigere i krydsfeltet mellem ledelse og basispersonale/den enkelte jordemoder og de forskellige behov, der er i drift-perspektivet og den enkeltes personlige ønsker. Vi arbejder dynamisk med det attraktive arbejdsmiljø og ansvarlig ressourceudnyttelse. Derfor ønsker vi feedback fra din funktion om effekter af beslutninger på drift, trivsel og evt. faglig kvalitet, som det opleves af dig i dit samarbejde med personalet om skemalægning og akut vagtdækning.

For at kunne trives i dette krydsfelt tror vi, at det er vigtigt, at du ser funktionen som ”akutarbejde” i en vis forstand. Naturligvis er der planlagt arbejde med kendte opgaver og deadlines samt mails, der skal skrives og besvares, men dagens opgaver kan meget hurtigt ændre sig med en akut sygemelding. Her forventer vi, at du udstråler ro og handlekompetence til at finde den bedste løsning af de mulige. Samtidig forventer vi, at du fortsat har blik for eventuelle deadlines eller konsekvenser for dit øvrige planlagt arbejde.

I afdelingen vægter vi fleksibilitet mellem graviditetsafsnit, fødemodtagelse og fødeafsnit, herunder at den enkelte jordemoder varetager vagter i alle funktioner, højt.  Mens sygeplejersker ansat på barselsafsnittet udelukkende skemalægges til vagter dér. Vi vil gerne have, at skemalægning understøtter kontinuitet i personale for gravide og fødende. Samtidig ønsker vi at inddrage jordemødres ønsker til vagttyper og funktioner på afsnittene for at den enkeltes kompetencer og arbejdsmiljø vægtes.

Vi evaluerer løbende opkaldslængde på døgnvagten og får feedback om opgavetyngde igennem vagtdøgnet fra kliniske jordemodersupervisorer og jordemødre. Det er vigtigt for os at ”have fingeren på pulsen”, så ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til opgavetyngde igennem døgnet. Vi har f.eks. større fremmøde i måneder med højt fødselstal og kan afspadsere mest muligt i måneder med lavt fødselstal.

Ledelsesmæssigt lægger vi vægt på, at jordemødrene har mest mulig indflydelse på eget skema. På den måde ønsker vi, at den enkelte har bedst mulighed for at opnå balance mellem arbejds- og familieliv. Derfor lægges vagtskema med udgangspunkt i et indgivet ønskeskema for hver normperiode. Herigennem vil vi bidrager til det gode arbejdsmiljø og høj jobtilfredshed under stadig hensyntagen til den dynamiske, men også økonomiske planlægning af afdelingens drift. Vi har holdninger om balancen mellem hensynet til den enkelte og hensynet til fællesskabet. Vi arbejder med lige mulighed for indflydelse og retfærdighed men ikke ”millimeterdemokrati”, som en vigtig del af det, der skal prioriteres i vagtplanlægning.

Arbejdsopgaver

 • Skemalægge og være med til at udvikle nye tiltag og implementering heraf. F.eks. planlægning af ferie og konsekvenser for weekendvagt hhv. hver 2. og 3. weekend, eller omlægning til fuldtidsansættelser med afspadsering af tillæg som fast del af arbejdsplanlægning.

 • Udfærdige og opdatere daglige fremmødeplaner. Herunder løbende evaluering af fremmødeplaners effekt til overblik over ressourcer og fordeling af kompetencer ved dynamisk fremmøde, og hvordan dette kan tilpasses i dialog med ledelse og personale

 • Akut vagtdækning

 • Planlægning af vagter til introduktion af nye medarbejdere i samarbejde med Klinisk jordemodersupervisor

 • Skema- og lønindtastning i Opus Vagtplan. Herunder træk af relevante månedlige rapporter til evaluering af drift og manuelle opgørelser over kald i rådighedsvagter

 • Ferie- og barselsregnskab

 • Forefaldende administrative opgaver. F.eks. ved ansættelse af nye medarbejder (indstillinger, tilmelding til kurser, brugeradgange mm), befordringsregnskab, arkivering af dokumenter mv

   

Dine kvalifikationer

 • En fordel hvis du har erfaring med skemalægning og lønsystemer

 • Kendskab til jordemødre og sygeplejerskers overenskomst en fordel, men ikke nødvendigt.

 • Du kan være jordemoder eller sygeplejerske, men det er ikke en nødvendighed

 • Gode kompetencer til hurtigt at tilegne dig nødvendig viden til nye opgaver

 • Du skal have stort overblik, være systematisk og god til at organisere dit eget arbejde. En stor del af din arbejdstid vil du skulle arbejde alene, på egen hånd.

 • Du skal kunne arbejde med faste deadlines, hvor der op mod deadline kan være stort arbejdspres.

 • Besidde gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt

 • Du skal kunne modtage og kommunikere beslutninger diplomatisk, og tænke løsningorienteret, også om beslutninger, der påvirker dit konkrete arbejde

 • Det er vigtig du er venlig og imødekommende og kan bevare roen – også under stort arbejdspres

Hvad du får som vagtskemalægger hos os

 • Et dynamiske arbejdsliv med kontakt til mange mennesker hver dag, uden at være en integreret del af én personalegruppe og ét kollegialt fællesskab

 • Tæt samarbejde med både afsnitsledelse og jordemødre/sygeplejersker i klinikken

 • Mulighed for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, så du bedst muligt kan arbejde med dem/løse dem.

 • Mulighed for fleksibel arbejdstid

 • Del af en arbejdsplads, hvor medindflydelse er en kerneværdi

 • Del af en arbejdsplads i et akut-speciale, hvor foranderlighed og akut opståede tilpasning er nødvendigt.

 • Central rolle i at få en akutafdeling til at fungere optimalt

Det tager ca. en time at komme til Slagelse fra København og 45 minutter fra Odense med bil eller tog. Sygehuset ligger ca. tyve minutters gang fra stationen.

Stillingen er en fastansættelse 37t/uge og arbejdstiden vil ligge mandag til fredag i dagtid (præcis mødetid aftales). Tiltrædelse 1.4.19

Ansøgningsfrist er 19.2.2019. Der afholdes samtaler d. 22.2.19.

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte Jordemoderleder for fødeafsnittet Maj-Britt Schulze Romme, majro@regionsjaelland.dk, tel: 9357650, jordemoderleder Signe Bay Frederiksen, sbfr@regionsjaelland.dk, tel: 93576538 eller afdelingssygeplejerske på Mor-barnafsnittet Stina Madsen, stma@regionsjaelland.dk, tel: 58553770.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave