Jobbet "Vikariat for fysioterapeut i næsten 3 år til Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Fysioterapeut med erfaring inden for psykiatrisk fysioterapi søges til vikariat fra 1. marts/april 2019 til 31. december 2021. Stillingen er på 18,5 timer ugentlig, i indeværende år med mulighed for op til 30 timer ugentligt. Fysioterapeuten er tilknyttet døgnpsykiatrien, indtil videre integreret afsnit P40, som har speciale inden for psykosespektret. Afsnittet arbejder med bæltefri tilgang og skal pr. 1. maj have 4 intensive senge. Der vil sandsynligvis indgå weekend- og/eller aftenarbejde i mindre omfang. I afsnittet er der 2 sanserum, VR-rum og motionsrum og uden for afsnittet et trænings- / behandlingsrum med mulighed for individuel- og gruppebehandling (mindre grupper). 
Der er fokus på, at psykiatrisk fysioterapi skal indgå som en meningsfuld del af patientens samlede behandlingsplan. Undersøgelsen og behandlingen sigter mod, at patienten med støtte eller selvstændigt kan tilegne sig mestringsstrategier, som kan være med til at nedbringe/forebygge anvendelsen af tvang og uhensigtsmæssig adfærd samt støtte op om en sundhedsfremmende livsstil.  
 
Om Psykiatrisk Afdeling Odense 
Psykiatrisk Afdeling Odense har inden for døgnpsykiatrien specialiserede enheder for skizofreni, ældrepsykiatri, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og akutpsykiatri. Siden 2015 har nogle afsnit været integrerede afsnit med en skærmet og en åben del.  
Fysioterapeuten indgår i det tværfaglige samarbejde i afsnittene og er ansat under funktionsleder for ergo- og fysioterapeuter samt socialrådgivere.  
 
Der er på nuværende tidspunkt ansat 2 fysioterapeuter, som arbejder inden for hhv. spiseforstyrrelsesområdet og skizofrenispecialet, og 13 ergoterapeuter, som arbejder i enten døgn- eller lokalpsykiatri. 
 
Psykiatrisk afdeling i Odense er universitetsafdeling, hvorfor der i afdelingen jævnligt vil være forskningsprojekter, som ansatte skal bidrage til. 
 
Afdelingen har rygeforbud i arbejdstiden. 
 
Vi søger en engageret og selvstændig fysioterapeut, som: 
 
  • Har erfaring med psykiatrisk fysioterapi og gerne relevant fysioterapeutisk efteruddannelse eksempelvis BBAT 
  • Er vant til at formidle sit fag i en tværfaglig sammenhæng 
  • Er god til at arbejde ud fra fælles værdier og strategier 
  • Er vedholdende med gå på mod og en god portion psykisk robusthed 
 
Vi kan tilbyde: 
  • Introduktion  
  • Monofaglig sparring i det daglige 
  • Supervision  
  • Mulighed for at deltage i relevante kurser  
  • Engagerede, positive og erfarne kollegaer 
  • Stor indflydelse på fortsat at udvikle fysioterapi-funktionen
Hvis du har spørgsmål 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder 
Bodil Fauerskov på tlf. 99448911 og fysioterapeut Pia Esborn Maglebjerg på tlf. 29745807.  
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Du er omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, der er beskrevet i overenskomsten for Sundhedskartellet indgået mellem Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter.  
Der vil være 3 måneders prøvetid, såfremt man ikke i forvejen er ansat i Region Syddanmark.  
 
Ansøgningsfristen er den 20. februar kl. 12 og ansættelsessamtaler foregår den 25. eller 26. februar.