Jobbet "Social- og sundhedsassistent til palliativt, onkologisk sengeafsnit M41, Sønderborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Har du lyst til at være en del af et spændende speciale og et afsnit i udvikling, er det dig vi søger. 
 
En af vores social- og sundhedsassistenter går på efterløn og derfor søger vi en ny kollega på 37 timer per 1. april 2019. 
 
Afsnittet er en del af afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/ Tønder, afsnit for lungesygdomme og kræftsygdomme og har til huse på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, afsnit M41. M41´s personale består af sygeplejersker, som udgør den største faggruppe, samt social- og sundhedsassistenter og vores husassistent.  
Vi er normeret til 14 senge.  12 senge til patienter tilknyttet samordnet pleje og 2 onkologiske senge. Det prioriteres højt, at der er enestuer til vores patienter med mulighed for at de har den nærmeste familie omkring sig i de svære timer. 
 
Vores palliative patienter indlægges direkte i afsnittet med komplekse problemstillinger såsom kvalme, smerter, dyspnø, obstipation eller sociale problemstillinger. De onkologiske senge er tiltænkt patienter i onkologisk behandling med behov for indlæggelse f.eks. med bivirkninger til kemoterapi eller immunterapi. 
Vi har et tæt samarbejde med palliativt team og onkologisk ambulatorium. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt. Afsnittet samarbejder ligeledes med Hospice Sønderjylland i Haderslev. 
 
Der er indført en ugentlig tværfaglig palliativ konference. Her mødes vi tværfagligt læge og sygeplejerske, udskrivelseskoordinator, eventuelt andre relevante faggrupper og drøfter komplekse palliative problemstillinger i et aktuelt indlagt patientforløb. 
Vi arbejder tværfagligt og har hver morgen et tavlemøde med lægerne og palliativt team, hvor dagens patienter gennemgås og stuegangen prioriteres og planlægges.  
M41 samarbejder med palliativt team omkring et projekt hvor telemedicin afprøves i palliative forløb, implementeringen af dette projekt igangsættes snarest i afsnit M41 og indebærer telemedicinsk samtale med patient og hjemmesygeplejerske i forbindelse med patientens behov for indlæggelse. 
Der arbejdes aktuelt på etablering af et palliativt dagsafsnit. 
 
Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt, ligesom hjælpsomhed, humor og godt kollegaskab. 
 • Vi ønsker at kunne tilbyde vores patienter en individuel sygepleje af høj kvalitet 
 • Nøgleord i vores pleje er værdighed, tillid og livskvalitet 
 • Gennem dialogen med patienten og de pårørende vil vi skabe et behandlingsmiljø baseret på tryghed, samarbejde og kvalitet 
 • Vi har tildelt patientpleje. Hver dag mødes vi til timeout, hvor der er fokus på overblikket, men også at vi hjælper hinanden og derved får mere overskud, tid og fokus til og med patient og pårørende 
 • Vi er netop i gang med at implementere afsnittets strategitavle, hvor vi arbejder med afdelingens kerneopgave, de 5 strategiske indsatsområder og Sygehus Sønderjyllands nye vision ” Din tilfredshed - vores stolthed” 
 
Vi forestiller os, at du er 
 • uddannet social- og sundhedsassistent gerne med nogle års erfaring 
 • interesseret i det hele menneske og vil fordybe dig i de fysiske, psykiske, sociale og åndelige problemstillinger omkring den enkelte patient 
 • ansvarlig og rolig 
 • rummelig og har situationsfornemmelse samt besidder en god indlevelsesevne 
 • god til at prioritere og har et godt overblik 
 • interesseret i og evner til at arbejde mono- samt tværfagligt 
 
Vi tilbyder  
 • introduktionsprogram. 
 • weekendvagter efter fastlagt rul - nogle arbejder hver 3. weekend, andre hver 2. weekend 
 • ønskeplaner med mulighed for indflydelse på egen vagtplan, med et fokus på både afsnittets drift og den enkelte medarbejders eget privatliv 
 
Ansøgningsfrist er den 21. februar 2019, ansættelsessamtaler forventes afviklet i begyndelsen af uge 9. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt  
 • Afdelingssygeplejerske Bente Holm Laursen, telefon 7997 3105/2093 1327 eller på mail bente.holm.laursen@rsyd.dk 
 • Arbejdsmiljørepræsentant Pia Fedders, Pia.fedders@rsyd.dk