Jobbet "Ledende overlæge til Patologi, Sygehus Sønderjylland " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Til Patologi i Sygehus Sønderjylland søges en ambitiøs og visionær ledende overlæge, der sammen med den ledende bioanalytiker skal videreudvikle afdelingens faglige profil og biddrage til at opretholde et godt arbejdsmiljø.   
 
Som ledende overlæge varetager du, i samarbejde med den ledende bioanalytiker, den strategiske, administrative og faglige ledelse af afdelingen. Afdelingsledelsen fordeler under fælles ansvar de ledelsesmæssige og administrative opgaver mellem sig, og du vil indgå i en tæt samarbejdende afdelingsledelse kendetegnet ved tillid og sparring på tværs af afdelingen. Afdelingsledelsens væsentligste fælles ledelsesopgave består i den overordnede drift og udvikling af afdelingen. Afdelingsledelsen refererer til direktionen på Sygehus Sønderjylland.  
 
Vi forventer, at du 
  • er speciallæge i patologi med dansk autorisation og har bred erfaring fra patologien 
  • har viden og erfaringer fra arbejde på forsknings- og udviklingsområdet i bred forstand, samt fokus på uddannelse 
  • er en lyttende og inddragende leder, der sikrer, at de mange kompetencer hos ledere og medarbejdere bliver bragt i spil på en konstruktiv måde 
  • har dokumenteret faglig ledelse og gerne erfaring med personaleledelse 
  • er ledelsesmæssigt velfunderet med formel lederuddannelse eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse 
  • har god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning  
  • har stærke kommunikative egenskaber og evner at formidle både præcist og engageret på alle niveauer 
  • er udadrettet og netværksskabende både internt på sygehuset, i regionen og nationalt. 
  • kan bidrage til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og videreføre arbejdet med det sammenhængende og sikre patientforløb 
Om stillingen 
 
Du må som ledende overlæge, ud over ovenstående, forvente, at skulle deltage i afdelingens daglige kliniske arbejde sammen med de øvrige læger i et engageret lægeteam. 
 
Afdelingen står i de kommende år overfor nye og spændende opgaver med flytning fra Sønderborg til Aabenraa i 2021 samt etablering af digital patologi. Som ledende overlæge skal du være med til at forme disse processer og skabe fremtidens patologiafdeling på Sygehus Sønderjylland. Region Syddanmark har truffet beslutning om digitalisering af store dele af patologien, med henblik på øget robusthed og vidensdeling på tværs af regionens 4 patologiafdelinger. 
 
Som ledende overlæge deltager du i regionale fora og grupper som led i driften af regionens sundhedsvæsen og koordinering af de faglige miljøer.
 
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme. 
 
Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne. 
 
Om afdelingen 
 
Patologi er aktuelt fysisk placeret på matriklen i Sønderborg, men flytter i 2021 til matriklen i Aabenraa. Afdelingen varetager al diagnostik indenfor specialet med undtagelse af de ekspertområder, der i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan er tillagt universitetshospitalerne.   
Afdelingen modtager prøver fra Sygehus Sønderjylland og fra områdets praktiserende læger og speciallæger. Patologi på Sygehus Sønderjylland er et team af fagligt dedikerede bioanalytikere, sekretærer og læger som arbejder med cytologi, histologi og molekylær patologi på tværs af de lægefaglige områder. Afdelingen kvalitetssikrer de diagnostiske funktioner ved ekstern kvalitetssikring af immunreaktionerne igennem NordiQC og molekylærpatologien igennem ESP. I Dagens Medicins årlige opgørelse over Danmarks bedste afdelinger inden for en række fagområder fik Patologi, Sygehus Sønderjylland 1. pladsen indenfor både mammapatologi og testispatologi. 
 
Patologi samarbejder med en molekylærbiologisk forskningsenhed med en professor, flere seniorforskere og ph.d. studerende ansat. Forskningsenheden har et laboratorie tilknyttet afdelingen.  
 
Afdelingen deltager aktivt i uddannelse af lægesekretærer, bioanalytikere og yngre læger.  
Der er i afdelingen ansat i alt ca. 34 medarbejdere, herunder 20 bioanalytikere, 8 speciallæger, 3 lægesekretærer og 2-4 yngre læger. P.t. er alle speciallægestillinger besat.   
 
Om Sygehus Sønderjylland 
 
Sygehus Sønderjylland har ca. 2.600 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital. 
 
I Sønderborg er der en lufthavn med bl.a. indenrigsfly til København.  
 
Sygehusets organisering fremgår her.
 
Stillingsbeskrivelsen for den ledende overlæge kan ses her. 
 
Vil du vide mere?   
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:   
Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, bde@rsyd.dk, 2328 4068, Ledende bioanalytiker Esben Skovsted, Esben.Skovsted@rsyd.dk, 2972 8328 eller overlæge Jacob B. Hansen, Jacob.Hansen2@rsyd.dk, 7997 7117.  
 
Løn og ansættelsesforhold   
 
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Ansættelsen sker med hovedtjenestested indtil videre i Sønderborg. Fra 2021 vil hovedtjenestestedet være i Aabenraa.     
 
Ansøgning og rekrutteringsproces   
 
Stillingen søges via nedenstående link. 
 
Ansøgningsfristen er den 3. marts 2019   
 
Ansættelsessamtaler er planlagt til den 5. marts 2019. Der vil blive indhentet reference inden ansættelse. Tiltrædelse efter aftale.