Jobbet "Neuropsykolog til Neurorehabiliteringen, Grindsted." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Neurorehabiliteringen, Grindsted, søger en neuropsykolog med tiltrædelse pr. 1. maj 2019 eller efter aftale.
Neurorehabiliteringen er en del af Neurologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Region Syddanmark. 
 
Der er tale om en fast stilling og en ugentlig arbejdstid på 37 timer. 
 
På Neurorehabiliteringen tilbyder vi helhedsorienterede neurorehabiliteringsforløb på tværfaglig basis. Med ansættelsen af en neuropsykolog ønsker vi en styrkelse af det neuropsykologiske videns grundlag og indsatsen i forhold til neuroreahbiliteringen.  
 
Vores afsnit råder over 28 sengepladser til subakut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau. De enkelte patientforløb tilrettelægges og justeres fortløbende individuelt ud fra diagnose, grad (?)og kompleksitet af skadefølger, og er derfor af varierende varighed. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 28 dage.
I den daglige klinik er der fokus på afklaring såvel som udvikling af funktionsevnen, med det formål at bidrage til en så høj grad af selvstændig funktionsevne og livskvalitet i det fremtidige beskæftigelsesmæssige og sociale liv som muligt. Rehabiliteringens omdrejningspunkt er patient- og pårørende inddragelse. I forbindelse med afslutning af forløbene videreformidles beskrivelser og anbefalinger til den kommunale sektor. Det faglige miljø er præget af engagement, højt fagligt niveau, udviklings- og læringsorienteret tilgang samt et åbent og fleksibelt tværfagligt samarbejde. 
 
Det er vores ønske at neuropsykologen deltager aktivt i alle sammenhænge i afsnittet. Da der er tale om en opnormering, og dermed væsentligt en ny funktion, er en del af neuropsykologens opgave at medvirke til at opbygge og udvikle den neuropsykologfaglige funktion i organisationen. Overordnet vil det blandt andet være neuropsykologens opgave at: 
 
  • indgå i afsnittets driftsledelse med særlig tilknytning til rehabiliteringslægerne 
  • vurdere indlagte patienter  
  • yde mono- og tværfaglig individuel såvel som gruppebaseret behandling  
  • tilbyde samtaler med pårørende 
  • ndgå med neuropsykologisk vidensdeling, vejledning og supervision i det daglige samarbejde med andre monofaglige grupper såvel som i de tværfaglige teams
  • tilbyde undervisning af personale 
  • indgå aktivt i udvikling og forbedring af det samlede neurorehabiliteringstilbud.  
 
Vi søger en psykolog som har en specialistuddannelse i Klinisk Neuropsykologi, eller som er i gang med at tage den. Psykologer uden specialistuddannelse men med interesse for at erhverve sig denne opfordres også til at søge stillingen. Ved ansættelse vil der efter behov blive etableret relevant uddannelsesforløb. Der lægges vægt på interesse for, og gerne erfaring fra arbejde med neuropsykologisk rehabilitering, neurologisk afdeling samt tværfagligt samarbejde og supervision. Vi anser interesse for fagområdet og den tværfaglige arbejdsmåde, gode kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt samt evne til at arbejde selvstændigt og fleksibelt som det centrale for varetagelse af jobfunktionen.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
 Ifølge overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner. Der er tale om en fast stilling som i udgangspunktet er normeret til 37 timer om ugen. Ansættelsesstedet er Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Neurologisk Afdeling og med daglig funktion på Neurorehabiliteringen i Grindsted. Neuropsykologen refererer administrativt til afdelingsledelsen og indgår i driftsledelsen på Neurorehabiliteringen. 
 
Ansøgningsfrist: den 8. marts 2019. 
 
Dokumentation: for uddannelse, ansættelse og andet eventuelt relevant vedlægges ansøgningen. 
Ansøgningen stiles til: Ledende overlæge Allan Thimsen Pedersen, Neurologisk afdeling, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. marts 2019. 
 
Nærmere oplysninger:  
Der henvises til Neurorehabiliteringens hjemmeside.
Brian Rosenstrøm, Neuropsykolog, direkte tlf.79182477  
Carsten Kock-Jensen, Specialeansvarlig overlæge, telefon 20484923