Jobbet "Chefjordemoder til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Vi søger en visionær, engageret og dynamisk chefjordemoder, der har opnået gode resultater og har været med til at løse komplekse ledelsesopgaver. 
 
En leder der sammen med hospitalets direktion og øvrige ledergruppe har lyst til at arbejde med vores nye strategi og fælles mål, der er gældende for alle hospitaler i Region Hovedstaden og som ud fra hospitalets strategi, mission og vision kan fortsætte de igangværende innovative processer og samtidig har ambitioner om forbedringer.
 
Opgaven 
Sammen med den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske vil du få ansvar for den samlede ledelse og for udvikling og drift af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling frem mod fremtidens Nyt Nordsjællands Hospital, som hospitalet flytter til i 2023. Samtidig skal du videreudvikle afdelingen, så den fremstår som en effektiv og attraktiv arbejdsplads for medarbejderne og en tryg og imødekommende afdeling for brugere og patienter. 
 
Vores nye chefjordemoder 
Som leder er du dynamisk, innovativ og ambitiøs og har stor respekt for alle faggrupper i det tværfaglige arbejde, samtidig er du fleksibel og udadvendt og repræsenterer en tillidsvækkende, åben og medinddragende arbejdsform. 
 
Du skal evne og ville kliniknær ledelse, så målsætningerne om tilgængelighed, fælles ansvar og systematiske forbedringer indfries. Du skal skabe og formidle et troværdigt og inspirerende samarbejde med afdelingens ledergruppe, medarbejdere og samarbejdspartnere internt på hospitalet, i Region Hovedstaden samt eksternt. 
 
Du skal være uddannet jordemoder og gerne med videreuddannelse i ledelse og relevant ledelseserfaring. 
 
Vi søger en leder som 
  • har faglig og personlig gennemslagskraft og derigennem skaber troværdighed og respekt 
  • kan kommunikere, motivere, delegere og arbejde tværfagligt 
  • kan arbejde med økonomi- og aktivitetsstyring 
  • kan arbejde med strategi og implementering 
  • gerne vil stå i spidsen sammen med vores ledende overlæge og ledende oversygeplejerske for at føre Gynækologisk Obstetrisk Afdeling over i Nyt Hospital Nordsjælland. 
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 
Afdelingen varetager behandling af almene gynækologiske lidelser og obstetriske forløb på hovedfunktions- og regionsniveau for 12 kommuner med i alt 508.000 indbyggere. Obstetrikken har i alt 4.100 fødsler pr. år og tilhørende føtalmedicinske undersøgelser, ambulante besøg og indlæggelser. De gynækologiske funktioner omfatter almen gynækologi, urogynækologi og reproduktionsmedicin. 
 
Afdelingen har 250 medarbejdere, 3 vicechefjordemødre, 2 afdelingssygeplejersker, og 49 læger og er kendetegnet ved et stærkt team af jordemødre, sygeplejersker, sekretærer, social-og sundhedsassistenter og læger. Vi har høj patienttilfredshed og arbejder kontinuerligt for medarbejdernes trivsel. Personalet er præget af et stort engagement, høj fleksibilitet og faglig stolthed, hvor dynamik og ejerskab er kendetegnende for de resultater, som afdelingen samlet præsterer. 
 
Afdelingen omfatter jordemoderkonsultationer i Hillerød, Frederikssund, Helsingør og Lyngby, afsnit for føtalmedicin og obstetriske lægeambulatorier, akut modtage afsnit for gravide med sengepladser, fødegang, in-house fødeklinik, sengeafdeling og ambulatorium for barslende samt gynækologisk sengeafdeling og et antal gynækologiske ambulatorier. Jordemødrene varetager hjemmebesøg. 
 
Afdelingen er forskningsaktiv med en professor, post doc, deleforskere og ph.d.-studerende og arbejder fokuseret med udvikling og kvalitet, såvel fagligt, som organisatorisk og patientoplevet. Effektivitet, høj faglig kvalitet og medinddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet. 
 
Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Ansøgning 
Din ansøgning og dit CV skal være os i hænde senest den 4. marts 2019 kl. 12.00.  
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 7. marts 2019 og den 14. marts 2019. Du kan blive bedt om at gennemføre en test i forbindelse med ansættelsesprocessen. 
 
Yderligere information 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Annelise Bertelsen på tlf.: 48295903, ledende overlæge Peter Jacob Hornnes 48293706 eller vicedirektør Jonas Egebart på tlf. 48293005 .