Jobbet "Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, ambulatoriet i Aabenraa per 1. april 2019 eller snarest derefter." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Vi har en fast stilling som psykolog på 37 timer/uge til ambulatoriet i Aabenraa ledig pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. Stillingen er p.t. tilknyttet det affektive team, som arbejder med akutte og ambulante udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge i alderen fra 3 til 19 år vedr. depression / andre affektive lidelser, angst / OCD / funktionelle lidelser og personlighedsforstyrrelser samt foretager screening / afklaring ift. psykosemistanke. 
 
Vores ambition er, at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen er i gang med at udvikle og skabe gode betingelser for løbende implementering af de nyeste forestillinger om en velfungerende organisation, der kan tilpasses nye forhold og udfordringer. 
 
Dine opgaver: 
 
 • Indgå i det tværfaglige samarbejde som primær behandler for tildelte ambulante patienter, hvor opgaverne er at gennemføre afklarende samtaler/anamneser med patient og forældre, fremlægge og drøfte egne sager på teamkonferencer. I relevante sager varetages samtaler og behandling/opfølgning. 
 • Gennemføre psykologiske testninger. 
 • Formidle sager på netværksmøder med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere.  
 • Arbejde med udgangspunkt i teamsamarbejdet og med reference til den behandlingsansvarlige læge, hvor du sammen med de nærmeste kolleger løser en række selvstændige behandlingsopgaver. 
 • Arbejde med inddragelse af patient og forældre eller andet relevant netværk. 
 • Dokumentere i den elektroniske patientjournal (Cosmic) for egne patienter. 
 
Kompetencer:
 
 • Du er psykolog – gerne autoriseret psykolog med erfaring, der matcher opgaverne i et affektivt team. 
 • Du går med stort engagement ind i det inddragende samarbejde med patienter og deres pårørende. 
 • Du er god til at bevare overblikket og til at strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag.  
 • Du er god til at samarbejde, til at dele viden og hjælper gerne en kollega. 
 
Vi tilbyder:
 
 • Gode kollegaer, som står parat til at hjælpe dig i gang 
 • Sparring/supervision 
 • Gode udviklingsmuligheder  
 
Om afdelingen:
 
Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler (Aabenraa, Vejle, Esbjerg) med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg.  
Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere med personaleansvar og specialeansvarlige overlæger med det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Ansøgningsfristen er den 17.2.2019. Ansættelsessamtaler afholdes den 20.2.2019 kl. 15.30-18.30.

 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konstitueret funktionsleder Susanne Ottke, tlf. 99 44 63 30 eller overlæge Thorsten Schumann, tlf. 9944 6582. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår: 
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. 
 
Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark, og vil du se hvad Aabenraa kan byde på, så kan du følge linket her: Aabenraa
 
Vi glæder os til at høre fra dig.