Jobbet "Sydvestjysk sygehus søger 4 lægesekretærelever til en spændende sundhedsadministrativ uddannelse med opstart den 1. september 2019" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
 
Som lægesekretær er du et vigtigt bindeled mellem patient, personale, læge, andre faggrupper og mellem de forskellige systemer i sundhedsvæsnet. I forbindelse med det gode patientforløb vil du bl.a. arbejde med koordinering, mundtlig og skriftlig kommunikation samt tværfagligt samarbejde.  
 
Du skal gennemgå et uddannelsesforløb, hvor vi alle tværfagligt arbejder for den gode oplevelse for både patient og pårørende. Din ugentlige arbejdstid vil være 37 timer, der tilrettelægges i varierede vagter.  
 
Stort set alle opgaver løses ved hjælp af IT, så vi forventer indgående kendskab og tryghed ved brug heraf. 
 
Uddannelsen er op til 2 år og indeholder praktik og teori: 
Den praktiske del foregår på forskellige sygehusafdelinger, hvor du vil stifte bekendtskab med 4 forskellige specialer. Du bliver tilknyttet en elevvejleder i hver afdeling. Inden uddannelsens start bliver du realkompetencevurderet for at fastlægge uddannelsens varighed.

 
Den teoretiske del foregår på Business College Syd, Mommark Handelsskole med fag som bl.a. anatomi og fysiologi, sygdomslære, kommunikation, sundhedsjura, kvalitet, arbejdspsykologi, IT og projektstyring. Der vil være skoleophold i 15-19 uger, og vi forventer du bor på skolen i disse uger.  
 
Optagelsesbetingelser:
Endvidere har vi minimumskrav til følgende kompetencer: 
  • Stave og formulere dig i tale og skrift svarende til dansk på niveau C 
  • Tale og skrive engelsk på C niveau 
  • IT på C niveau 
  • Skrive blindskrift 
 
Personlige kvalifikationer: 
For at du trives med uddannelsen og jobbet, er det vigtigt, at du er social og udadvendt i samarbejdet med patienter og kolleger. 
Du er som person positivt indstillet, og har let ved at tale med andre mennesker. Du er opsøgende og engageret, og tager ansvar for egen læring. Du skal være serviceminded i ord og handling.    
 
Ansøgning: 
Sendes elektronisk. Ansøgningsfrist er den 10. marts 2019. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for Folkeskolens Afgangsprøve, relevante eksamensbeviser eller seneste karakterblad, foto samt mobilnummer. 
 
Skriveprøve: 
Udvalgte ansøgere indkaldes til skriveprøve i uge 13 2019. Herefter udvælges ansøgere som vil gå videre til samtale Samtalerne finder sted i uge 14 2019. 
 
For yderligere information
Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte ledende lægesekretær Lene Marie Bossen på 79183225 eller ledende lægesekretær Carina Eg på 79182263