Jobbet "Specialeansvarlig overlæge søges til Hovedpineklinikken ved neurologisk afd. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Vores nuværende speciale ansvarlige overlæge har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi en ny specialeansvarlig overlæge i Hovedpineklinikken. Stillingen ønskes besat pr. 1.7.19 eller efter aftale. 
 
Vi søger en engageret neurolog med interesse for avanceret hovedpine behandling, som har lyst til at stå i spidsen for vores hovedpineklinik. Hovedpinepatienter kræver indføling og empati, hvilket er kvaliteter, der vil blive efterspurgt i det daglige arbejde. I klinikken anvendes de mest avancerede behandlingsmetoder indenfor hovedpinesygdomme, og det giver derfor mulighed for en spændende og udfordrende klinisk hverdag. 
 
Vi har en velfungerende hovedpine klinik, der i det daglige drives af den specialeansvarlige overlæge. Hovedpineklinikken har regionsfunktion, og modtager henvisninger fra det meste af Jylland og Fyn. Vi behandler blandt andet med Botoxinjektioner, GON blokader, tværfaglig hovedpineskole, og kan forhåbentlig snart ibrugtage behandling med anti-CGRP midler, mod migræne. 
 
I hovedpineklinikken arbejdes der ud fra den bio-psyko-sociale behandlingsmodel, hvor et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, psykolog og fysioterapeuter danner ramme for den bedste behandling til hovedpinepatienterne.  
 
Der er et forskningskrav tilknyttet regionsfunktionen, og dette vil blive støttet fremadrettet, ligeledes vil der løbende blive taget kommercielle projekter med industrien ind. Der er ansat en sygeplejerske med ph.d. i klinikken til at understøtte forskningsarbejdet. 
 
Der vil på sigt være mulighed for at opnå en mastergrad indenfor hovedpine. Det forventes ligeledes, at du bruger dine 10 uddannelsesdage pr. år til at deltage i relevante møder og kongresser. 
 
Udover arbejdet i hovedpineklinikken forventes det også, at du deltager i det daglige arbejde i afdelingen. Jobbet vil indebære flere lægefaglige arbejdsopgaver, såsom stuegangsfunktion på neurologisk sengeafdeling, trombolysevagt på FAM. Der vil være enkelte speciallæge ambulatorier, hvor du skal se generelle neurologiske patienter og supervisere de yngre læger. 
 
Afdelingen: 
Vi er en velfungerende neurologisk afdeling med egen afdelingsledelse. Der er to sengeafsnit tilknyttet, 17 akutte neurologiske/ apopleksi senge i Esbjerg og 26 neurorehabiliteringssenge i Grindsted. Derudover modtager vi de akutte patienter i en nyindrettet FAM, med 10 enestuer i vores afsnit. I Neurologisk regi er der aktuelt 12 speciallæger og 10 yngre læger ansat. Derudover er der 2 neuropsykologer, en hovedpinepsykolog, samt 1 deltids neurofysiolog. 
 
Vi har regionsfunktion inden for Hovedpine, Trombolyse, Neurorehabilitering, Sklerosebehandling samt neurogene smerter. 
Afdelingen har ca. 330 forløb i Grindsted pr. år, 1000 udskrivninger fra sengeafdelingen i Esbjerg og 2000 fra FAM.
 
Derudover er der en ambulant aktivitet på ca. 21.000 besøg.
 
Afdelingen er i en vedvarende udvikling, både mhp forskning, kvalitet og uddannelse af vore yngre kollegaer. 
Se mere om afdelingen her.
 
Hvis du kan se dig selv i ovenstående, vil vi gerne byde dig ind til ansættelsessamtale i uge 12  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.   
Du skal overlægevurderes såfremt Du kommer fra en anden region, eller ikke før har været ansat som overlæge i regionen. 
Se vedhæftede skema.
 
Hør mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Allan Thimsen Pedersen, tlf. 30 35 59 57, eller mail: allan.thimsen.pedersen2rsyd.dk 
Ansøgning:
Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger.
Se funktionsbeskrivelse for overlæge her:
  • Medicinsk ekspert  
  • Kommunikator  
  • Samarbejder  
  • Leder/administrator  
  • Sundhedsfremmer  
  • Akademiker  
  • Professionel  
Der er ansøgningsfrist d. 14.3.19. Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link. Ansættelsessamtaler afholdes den 22.3.19. 
 
Om Sydvestjysk Sygehus  
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: der bygges ny sengebygning, som tænkes struktureret anderledes, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer.   
 
Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ eller se mere om Esbjerg her.