Jobbet "Ergoterapeut i barselsvikariat, til Ergo- og Fysioterapien, Sjællands Universitetshospital i Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt
 

Ønsker du et job som ergoterapeut på fremtidens hospital? Vi søger en ergoterapeut, gerne med hospitalserfaring, som brænder for patientbehandling som primær arbejdsopgave. Vi håber du har begge ben solidt plantet i det medicinske speciale, så du har overskud til at håndtere både monofagligt og tværfagligt samarbejde. Stillingen er et barselsvikariat på 35 timer.

Vi har brug for en kollega der sammen med os kan prioritere dagligdagens arbejdsopgaver, så patienten får et helhedsorienteret behandlingsforløb. En af vore styrker er at være gode samarbejdspartnere til andre faggrupper i huset. Vi har og skal have tværfagligheden for øje, med patienten som opgaven. Vi er derfor ofte opsøgende på nye muligheder for samarbejde, der højner kvaliteten og effektiviteten af egne og andres arbejdsgange, så det bliver en gevinst for patienten.

Vi er patientens ambassadør og har stor faglig stolthed. Vi skal være fleksible og omstillingsparate ift. nye opgaver der kan dukke op i løbet af dagen og er gode til at samarbejde om en løsning.

Vores arbejde omhandler synkevurderinger af patienter, som er blevet screenet for dysfagi og derfor henvist til ergoterapi. Vi har ADL-vurderinger, som indgår i arbejdet fra tid til anden, sammen med andre aktiviteter, såsom hjælpemiddelinstruktioner og tryksårsforebyggelse.

Vores patienter er fordelt på medicinske afdelinger, intensiv afdeling, ØNH-afdeling, geriatrisk afdeling samt kirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling, hvor vi møder alt fra den ældre, svækkede patient til den kritisk syge patient i respiratorbehandling.

Vi har helligdagsvagter, hvilket betyder en vagt for dig ca. 2-3 gange om året.

Vi er en afdeling der altid har fokus på udvikling. Vi arbejder fx med forbedringstavler, hvor der er stor medarbejder involvering. Derudover har vi en klinisk forskningsenhed der er med til at skabe et udviklings- og forskningsmiljø i afdelingen.

Kan du se dig selv indeholdende kvaliteter der kan være med til at løfte ovennævnte opgaver, så skal du være vores nye kollega.

Ansøgningsfrist er fredag den 22. februar kl. 12.

Samtaler afholdes d. 27. februar, mellem 8 og 12

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh