Jobbet "Kvalitetskoordinator søges til Centerledelsessekretariatet, Diagnostisk Center, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Er du bioanalytiker, eller radiograf og har du erfaring med kvalitetsarbejde og flair for at arbejde med data, så er du måske den kvalitetskoordinator vi søger i Diagnostisk centers sekretariat. Vi har brug for en medarbejder, der er systematisk, nytænkende og interesseret i fortsat at udvikle kvalitetsarbejdet. Det afgørende er, at du har god energi, er initiativrig, arbejder selvstændig og har et positivt syn på dit arbejdsliv.    
 
Kort om Diagnostisk Center 
Diagnostisk Center består af ca. 1600 medarbejdere, heraf er ca. 750 bioanalytikere og lige over 200 radiografer. Centeret er organiseret i klinikker (Klinisk Biokemi, Klinisk Genetik, Genomisk Medicin, Klinisk Immunologi, Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Klinisk Mikrobiologi, Patologi, Radiologi samt DEKS og Medicinsk Forskningsbibliotek). Vi arbejder målrettet med at sikre, at vi fortsat yder diagnostik på højeste internationale niveau til gavn for patientbehandlingen.  
 
Om stillingen 
Formålet med stillingen er at medvirke til centerets fortsatte kvalitetsudvikling. Det sker dels i samarbejde med centerets klinikker og ved deltagelse i Rigshospitalets øvrige kvalitetsorganisation, herunder Kvalitetsnetværket.  
Du vil få et tæt samarbejde med os i centerledelsen, som består af centerchefbioanalytikeren og centerdirektøren. Du vil referere til centerchefbioanalytikeren. 
 
Dine hovedopgaver opgaver vil være: 
 • At fungere som centerkvalitetskoordinator med centeransvar for:  
 • Overvågning af patientsikkerhedsrapporter   
 • At udarbejde og vedligeholde centerets kvalitetsvejledninger  
 • Deltagelse i Rigshospitalets Netværk for Kvalitet 
 • At facilitere kvalitetsudviklingsprocesser og opfølgning på diverse kvalitets- og implementeringsindsatser ad hoc  
 • GDPR implementering og efterlevelse i samarbejde med Rigshospitalets netværk på området 
 •  Rigshospitalets patientrettede indsatser (Ventet og Velkommen, den løbende patient tilfredshedsmåling) 
 • Koordination i forhold til Sundhedsplatformen 
Derudover skal du fungere som tæt sparringspartner og sekretær for centerchefbioanalytikeren mhp sekretariatsbetjening (mødeindkaldelse, dagsorden, referat og sagsopfølgning) og medvirke ved planlægning og den praktiske afvikling af centerintroduktion, workshops, symposier og andre større arrangementer. 
 
Vi tilbyder 
En fleksibel arbejdsplads med plads til humor og kollegial atmosfære, hvor der er gode udviklingsmuligheder.  
 
Du har 
 • Erfaring med at drive kvalitetsprojekter og skabe commitment og fremdrift 
 • Evnen til at bygge relationer og kan lide at have mange samarbejdspartnere, såvel internt som eksternt 
 • Evnen til arbejde selvstændigt og struktureret med frihed under ansvar 
 • Personlig gennemslagskraft og naturlig autoritet 
 • Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt  
 • Et højt ambitionsniveau og stiller krav til de resultater, vi skaber for patienter og medarbejdere 
For mere information 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchefbioanalytiker Lene Ørnstrup på telefonnr. 3545 2015. 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.  
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgningsfristen er søndag den 24. februar 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. februar 2019. 
Ansøgning incl. CV samt relevante oplysninger sendes online via linket i opslaget. 
 
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.600 medarbejdere og en årlig omsætning på 1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer. Centrets 33 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.  
Centret rummer Radiologisk Klinik, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinisk Biokemisk Afdeling, Genomisk Medicin, Patologiafdelingen, Region Hovedstadens Klinisk Immunologisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Klinik, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.