Jobbet "2 vikariater på Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
To uklassificerede reservelægestillinger, vikariater af ½ års varighed er ledige per 01.04.19 på Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital.
 
Stillingerne er vagtbærende med vagt fra vagtværelse i to-holdsdrift. Vagten er som hovedregel 7-8 skiftet, men afvigelser herfra kan I perioder forekomme. 
 
Om afdelingen: 
Herlev Børne- og Ungeafdeling er en stor almen børneafdeling. Afdelingens optageområde dækker en population på ca. 500.000 indbyggere i Region Hovedstaden, hovedsagelig område Midt.
 
Afdelingen har højt specialiseret funktion i pædiatrisk diabetes mellitus, pædiatrisk allergologi, socialpædiatri og Tourettes syndrom.
Lægefaglige fokusområder er derudover endokrinologi, neuropædiatri, neonatologi, infektionssygdomme, nefro-urologi og gastroenterologi, som alle er prioriterede områder.
Afdelingen har en stor lægelig videreuddannelsesopgave i form af 25-30 uddannelsessøgende læger. Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin, samt i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende, paramedicinere, ambulanceførere og jordemoderstuderende.
Der er endvidere ekspertuddannelsesforløb indenfor fagområderne pædiatrisk allergologi, neuropædiatri, pædiatrisk endokrinologi, socialpædiatri og akut pædiatri. Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har interesse for uddannelse og deltager i uddannelsen af afdelingens personale. 
Der er fokus på medicinsk kommunikation og etablering af et godt læringsmiljø i tværfagligt regi og der er særlig interesse og aktivitet i tværfaglig medicinsk simulationstræning, som afholdes løbende indenfor neonatologi, akut pædiatri/genoplivning og andre relevante områder. 
 
Afdelingen har stor forskningsaktivitet hovedsagelig inden for diabetes, neuropædiatri, endokrinologi og neonatologi.
Derudover har afdelingen forskningssamarbejde med Klinik for Allergi, Gentofte, hvor der ugentligt er pædiatrisk bemanding.
Senest er Dansk BørneAstmaCenter med en omfattende forskningsaktivitet lagt ind i afdelingen.  
Til afdelingen er knyttet to pædiatriske professorater samt seks kliniske lektorer. 
Afdelingen gør stor brug af IT og Herlev Hospital dokumenterer alt patientrelateret arbejde i Sundhedsplatformen.
I 2020 vil afdelingen flytte til nye fysiske rammer i Nyt Hospital Herlev i Kvinde-Barn Centret opført på den eksisterende matrikel. Afdelingen vil endvidere være en del af det nye Steno Diabetes Center Copenhagen, som skal opføres på Herlev matriklen. 
De kommende år vil afdelingen således fokusere meget på at forberede og implementere disse store tiltag mhp. rationel anvendelse af det nye IT system samt de nye fysiske rammer. 
 
Om stillingen: 
Vagtbærende stilling med løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for Yngre Læger i Region Hovedstaden. 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen 38689972 eller uddannelsesansvarlig overlæge Marianne Sjølin Frederiksen 38689973 
Ansættelse er betinget af Børneattest. 
 
Om ansøgningen:  
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde autorisation, curriculum vitae samt evt. publikationsliste. 
Ansøgning sendes elektronisk i systemet HR-manager, Talent Recruiter att. ledende overlæge, ph.d. Eva Mosfeldt Jeppesen, Børne- og Ungeafdeling E., opgang 82, etage 04, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev 
(eva.mosfeldt.jeppesen@regionh.dk) 
Ansøgningsfrist:  
D. 21/2 -19.  
Samtaler forventes afholdt d. 26/2-19