Jobbet "Overlæge søges ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Neurokirurgisk Afdeling NK

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital er en stilling som overlæge med vagtfunktion ledig til besættelse 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Aarhus Universitetshospital varetager højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets optageområde.

Vi tilbyder et job med faglige udfordringer, hvor du som en af afdelingens overlæger skal deltage i og være med til fortsat at udvikle og forbedre organisationen i sammenhængende tværfaglige subspecialiserede ansvarsområder.

Om Hjerne- og rygkirurgi
Hjerne og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital har lands- landsdelsfunktion med ansvar for neurokirurgisk hospitalsbehandling i Region Midtjylland. Desuden har afdelingen vestdansk landsdelsfunktion for modtagelse og behandling af patienter med traumatisk rygmarvsskade.

Vagtforhold: Overlægen vil indgå i den fælles Rygvagt som deles mellem Hjerne- og Rygkirurgi og Ortopædkirurgi. Overlægen vil være med til at beskrive det kommende rygsamarbejde på PJJB i samarbejde med Ortopædkirurgi.

Den lægelige normering omfatter ledende overlæge, professor, 18 speciallæger, 3 1. reservelæger, 2 reservelæger og 2 reservelæger i introduktionsstilling.

Hjerne- og Rygkirurgi er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de seneste år opbygget teamdannelse inden for områderne neuroonkologi, funktionel neurokirurgi, spinalkirurgi, vaskulær neurokirurgi, basis cranii kirurgi, neurokirurgi på børn, liquordynamiske sygdomme og neurotraumatologi.

Du kan læse mere om Hjerne- og Rygkirurgi på vores hjemmeside. Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan se her.

Kvalifikationer:
Det forudsættes, at ansøgeren er speciallæge i neurokirurgi, således at denne selvstændigt kan varetage patientbehandlingen i afdelingen.

Overlægen forventes at deltage i afdelingens udvikling af brug af neuronavigation i rygkirurgi samt intra operativ monitorering (IOM). Overlægen forventes at være afdelingens bindeled til det dagkirurgiske afsnit, driftsmæssigt og udviklingsmæssigt. Overlægen forventes på ansættelsestidspunkt at kunne diagnosticere og behandle HSF i rygkirugi.

Den primære opgave for overlægen er at varetage højt specialiseret neurokirurgisk diagnostik og behandling af rygsygdomme. Overlægen forventes at deltage i afdelingens udvikling af brug af neuronavigation i rygkirurgi samt intra operativ monitorering (IOM). Overlægen forventes at være afdelingens bindeled til det dagkirurgiske afsnit, driftsmæssigt og udviklingsmæssigt. Overlægen forventes på ansættelsestidspunkt at kunne diagnosticere og behandle HSF i rygkirurgi. Ansøgere med speciel interesse og dokumenteret erfaring indenfor disse områder vil blive foretrukket.

Det forventes, at ansøgeren på ansættelsestidspunktet kan indgå i afdelingens nuværende arbejdsgange herunder rygvagtsfunktionen, samt fungere i det internt tværfaglige samarbejde med særlige ansvarsområder, samt det eksterne samarbejde med andre sygehusafdelinger, videnskabelige institutter, sociale myndigheder og andre for Hjerne- og Rygkirurgisk relevante samarbejdspartnere.

Der lægges vægt på åbenhed, dialog og samarbejdsevner, hvor disse også forventes at række ud over afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren.

Overlægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø.

I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges desuden stor vægt på loyalitet og ansvarlighed.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen som Word fil.

Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder med vægt på det særlige ansvar i stillingen.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.