Jobbet "Overlæge eller afdelingslæge søges til Akutafdelingen i Holbæk" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Gl. Ringstedvej 4B, 4300 Holbæk

Dit næste skridt
 

Vi er på udkig efter en ny speciallæge til vores akutafdeling

Akutafdelingen på Holbæk Sygehus er en selvstændig afdeling med cirka 36 læger ansat, heraf en gruppe af speciallæger i akutmedicin. Afdelingen modtager og vurderer cirka 95% af de patienter, der kommer til sygehuset. Akutafdelingens læger har behandlingsansvar og visitationsretten for de patienter der kommer via akutmodtagelsen.

Vi er på udkig efter en engageret læge, der bidrage med ideer og kliniske kompetencer. Der forudsættes relevant uddannelse med klinisk erfaring inden for et speciale der håndterer akutte patienter. Erfaring fra akutmedicin er ønskeligt, men ikke et absolut krav. Vi kan oplære dig i de kompetencer du måtte mangle. Hvis du ikke allerede har en akutmedicinsk efteruddannelse, så snakker vi om en uddannelsesplan til dig, sådan at du kan få merit indenfor specialet Akutmedicin.

Vi kan tilbyde

  • Ansvars- og udviklingsområde efter interesse og kompetencer

  • Oplæring i akutmedicin efter behov

  • Medindflydelse på klinikkens udvikling (Overlæger deltager i afdelingens månedlige ledelsesrådsmøder)

  • Fleksibilitet mht muligheder for deltid, orlov ved behov o lign.

Som speciallæge indgår du i bagvagtslaget. Aktuelt er der tilstedeværelse af bagvagt indtil kl 23 på hverdage og derefter bagvagt på tilkald. Læger i bagvagt deltager både i afdelingens visitation, modtagelse og behandling af de akutte patienter og varetager supervision af de yngre kolleger i for- og mellemvagt.

Vi arbejder hele tiden med at gøre vores afdeling bedre, både med hensyn til behandling men også med hensyn til arbejdsgange. Det arbejde forventes nye læger at gå aktivt ind i, ligesom vi er engagerede i udviklingen af akutmedicin som felt.

Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem Akutafdelingens personalegrupper, og samtidig forventes et tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. maj eller efter aftale.

Udgangspunktet er en heltidsstilling, men hvis du har brug for en deltidsstilling, så kan vi også snakke om det.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til  ledende overlæge Peter Hallas phaa@regionsjaelland.dk

Du er velkommen til at komme på et uformelt besøg på afdelingen inden du beslutter dig, om du vil søge.

Ansøgningsfrist d. 17 marts

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af kompetencer fordelt på de 7 lægeroller.

Kom til Åbent Sygehus tirsdag d. 5. marts kl. 19.00-20.30, hvor du kan besøge standene, høre og spørge løs om uddannelses- og jobmuligheder og komme med på rundvisninger. HR-afdelingen står også klar på aftenen til at fortælle om, hvordan det er at arbejde på Holbæk Sygehus og hvad vi kan tilbyde dig.


Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.