Jobbet "Sygeplejerske/Jordmoder til Barselsafsnittet, Sjællands Universitetshospital Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Vi søger sygeplejersker/jordemødre til vores barselsafsnit.

Et vikariat fra 01.04.19 – 31.03.20 eller efter aftale og et vikariat fra 01.05.19 – 31.01.20.   

Vi lægger vægt på, at du

 • Har lyst til at indgå i en dynamisk hverdag og har en positiv initiativrig tilgang til sygeplejen og dens udvikling

 • Har interesse for at medvirke til familiedannelsen hos barselsfamilien

 • Er tålmodig og medinddragende i kontakten med familierne

 • Er fleksibel og har gode sociale kompetencer

 • Kommunikerer klar og tydeligt

 • Arbejder ud fra afdelingens aftalte procedure og retningslinjer

  Vi tilbyder

 • Et speciale, hvor der arbejdes med helheder og medinddragelse af familierne

 • Grundig introduktion

 • Et godt arbejdsmiljø

 • En afdeling med fokus på udvikling og optimal tilrettelæggelse af patientforløb

 • Gode kolleger, der er engagerede, humoristiske og sætter faglighed, kvalitet, kreativitet og udvikling højt.

  Om afdelingen:

  Den obstetriske del af afdelingen rummer: jordmoderkonsultationer, ambulatorium for gravide, fødegang, barsels/svangre afsnit og et barselsambulatorium.

  Afdelingen varetager graviditet, fødsel og barsel for ca. 2500 kvinder om året.

  Barselsafsnittet varetager udover normale barslende, bl.a. lysbehandling af børn og for tidligt fødte børn ned til uge 35+0. Afsnittet har i alt 18 heldøgnssenge og fire akutsenge.

  Vi arbejder med tildelt patientpleje og vores mål er at patienten og dens pårørende, kan føle sug tryg under indlæggelsen og medinddrages i plejen og planlægningen af deres barselsforløb. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til at bidrage med et stort fagligt engagement og har fokus på dialog og medinddragelse.

  Der er ansat både sygeplejersker og jordemoder i afsnittet. Afsnittet har et tæt samarbejde med fødegangen og andre funktioner inde for obstetrikken. Barselspersonalet refererer til afdelingssygeplejersken.

  Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Marianne Schmidt Zachariassen, msza@regionsjaelland.dk, 47 32 40 11, eller chefjordemoder Ingelise Andersen, inand@regionsjaelland.dk, 23 32 79 13 for at høre mere om stillingerne.

  Ansættelsesvilkår:

   Stillingerne er med blandet vagter og enten med weekendvagt hver 2. eller 3. weekend.

  Der vil være mulighed for medindflydelse på vagtplanen.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 13

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh