Jobbet "Timelønnet bioanalytiker til PC Sct. Hans" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
Klinisk Biokemisk Afdeling søger pr 1. juni 2019, eller snarest herefter en timelønnet Bioanalytiker til Region Hovedstadens Psykiatri, PC Sct. Hans, Klinisk Biokemisk Afdeling beliggende Boserupvej 2, 4000 Roskilde. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i henhold til gældende overenskomst for Honorarløn, Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Ansættelsen er betinget af følgende: 
 • at du har forevist originalt uddannelsesbevis. 
 • at du har gyldig arbejds- og opholdstilladelse, det vil sige, enten fordi du er dansk eller nordisk statsborger eller i øvrigt har opnået gyldig arbejds- og opholdstilladelse.
 • er du statsborger fra et EU/EØS -land er det en betingelse, at du har et gyldigt registreringsbevis fra statsforvaltningen. 
Der ikke tale om et fast ansættelsesforhold, men om en tilknytning til afdelingen, der muliggør beskæftigelses ved opståede behov, f.eks. i forbindelse med sygdom eller andet fravær på afdelingen. 
 
Du tilknyttes afdelingen med en variabel ugentlig arbejdstid på under 20 timer pr. uge. 
 
Vi er, 
 • Et laboratorium i Region Hovedstadens psykiatri, der udfører almindelige biokemiske analyser, screening af uriner for misbrugsstoffer, genetiske analyser samt forskningsopgaver. 
 • Et team, som består af 5 Bioanalytikere, en sekretær, en professor og en laboratoriechef. 
 • Et psykiatrisk center med et patientklientel inden for retspsykiatrien og patienter med dobbeltdiagnoser. 
 • Laboratorieteamet er en del af Institut for Biologisk Psykiatri, der forsker i arvelige faktorer som årsag til psykiske lidelser. Det samlede antal medarbejdere på Instituttet ligger på omkring 30 og omfatter, ud over laboratorieteamet, administrativt personale og forskere fra hele verden. 
 • En fantastisk afdeling, med en uformel tone. Vi driver et traditionelt Klinisk Biokemisk laboratorie, samtidig med, at vi er en afdeling i konstant forandring. 
Arbejdsopgaverne er, 
 • Biokemiske analyser på semi- og automatisk analyseudstyr. 
 • Blodprøvetagning/EKG på voksne patienter på deres afdeling. 
 • Kørsel og blodprøvetagning/EKG i København en dag om måneden. 
 • Modtagelse, registrering, analysering og svarafgivelse på prøver. 
Vi tilbyder dig en arbejdsplads, 
 • Med dygtige og engagerede kollegaer.
 • Hvor det er sjovt at gå på arbejde og hvor der er højt til loftet. 
Du er eller har 
 • Uddannelse som bioanalytiker. 
 • Solid erfaring i blodprøvetagning/EKG. 
 • Erfaring med Klinisk Biokemi. 
 • Tålmodig og glad for patientkontakt. 
 • Positiv og en ivrig bidrager til det gode arbejdsmiljø. 
 • Kørekort er en fordel. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til laboratorie chef, Mette Munk, telefon 2692 6495 
 
Ansøgningsfrist 1. maj 2019 
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 19 og 20