Jobbet "Afdelingslæge til Psykiatrisk klinik 1" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Randers Psykiatrisk Klinik 1 Randers

Dr. Boulevard 15, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
1 fuldtidsstillling som afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik 1 Randers er ledig til besættelse pr. 1.5.19
Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.

Om Psykiatrisk Klinik 1 Randers
Klinikken har fokus på behandling af patienter med hhv. unipolar og bipolar affektiv lidelse, hvorfor behandlingsteamsene er opdelt indenfor disse diagnoser. Det drejer sig om patienter både med og uden komorbiditet ift. den affektive lidelse - både psykiatrisk (angst, personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse) og somatisk.
Derudover varetager ambulatoriet også generelle udredningsopgaver samt har et team for behandling af ældre med psykiatriske lidelser.
Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, og afdelingslægen forventes dermed at indgå i samarbejdet med den øvrige Regionspsykiatri Randers på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Vi tilbyder:
 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
 • Et godt lægefagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
 • Faglige udviklingsmuligheder

Arbejdsopgaver:
 • Udredning og behandling af patienter tilhørende målgruppen for affektivt team
 • sikring af kvalitet og ensartethed i behandlingen
 • udvikle kvaliteten af behandlingen i de nye specialiserede behandlingstilbud
 • bedst mulig anvendelse af personaleressourcer i samråd med funktionsledelsen
 • undervisning af personale
 • vejleder og supervisor for læger under speciallægeuddannelse
 • supervision af klinikpersonale
 • deltagelse i rådighedsvagt (3 - 5 pr måned)
Kvalifikationer:
Vi ønsker en speciallæge i psykiatri der har:
 • bred almen psykiatrisk erfaring
 • lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af det psykiatriske behandlingstilbud i henhold til de overordnede mål for Psykiatrien i Region Midt
 • Klare holdninger og er en positiv og stabil person
 • Evnen til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen
 • engagement, er omsorgsfuld og troværdig i fremtoning i kontakten til såvel patienter, samarbejdspartnere og personale

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos: Overlæge Karsten Haderup Kristensen,
tlf 7847 5412


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale