Jobbet "Sundhedsassistenter/social- og sundhedsassistenter søges til medicinsk afdeling i Nuuk" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Dygtige sundhedsassistenter/ social- og sundhedsassistenter søges til medicinsk sengeafsnit M1/M2 på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i et længerevarende vikariat eller fastansættelse.

Vi søger kompetent sundhedsassistent/social- og sundhedsassistent til en fast stilling i medicinsk sengeafsnit M1 med tiltrædelse d. 1. juli 2019 eller efter aftale, samt 1 sundhedsassistent/social- og sundhedsassistent vikar til medicinsk sengeafsnit M2 i perioden 1. maj til 31. oktober 2019.

Medicinsk afdeling har to sengeafsnit M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Vi modtager patienter til udredning og diagnosticering, til pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje. Begge afsnit modtager både akutte og planlagte patienter.

M1 har 16 sengepladser og er normeret til 13 sygeplejersker og 7 sundhedsassistenter, med subspecialer inden for infektionsmedicin, onkologi og medicinsk gastroenterologi.

M2 har 16 sengepladser, her under 8 børnesengepladser, og er normeret til 13 sygeplejersker og 7 sundhedsassistenter, med subspecialer inden for nefrologi og pædiatri.  

Vi tilbyder

·         Løbende introduktion til et bredt medicinsk speciale

·         Fokus på sundhedsassistenternes kompetenceudvikling og rolle i afdelingen

·         At være medspiller i et team; med andre faggrupper og i plejen omkring den enkelte patient

·         Tid til patienterne og en helhedsorienteret sygepleje

·         Fokus på den motiverende kommunikation og patienten i centrum

·         Tværfagligt samarbejde, godt kollegaskab og ”ryk en balle, der er plads til alle” attitude

·         Et afsnit med stor fokus på et godt læringsmiljø ved erfaringsudveksling, sparring og læring i dagligdagen

·         En aktiv personaleforening, der udbyder alt fra sejlture til vinsmagninger og yoga

Vi forventer, at du

·         Er en engageret og deltagende teamspiller

·         Tager et medansvar for kvalitetssikring og sygeplejefaglig udvikling

·         Brænder for sygeplejen med et fagligt og personligt engagement

·         Trives i et vekslende arbejdstempo og formår at holde hovedet kold i travle arbejdssituationer

·         Forholder sig positivt undrende til hverdagens udfordringer

Hvem er vi?

Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for Region Sermersooq. Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge. Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere. Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser heraf et integreret børneafsnit med 8 pladser og et Intermediært afsnit på 6 sengepladser, foruden dagafsnit og ambulatorium. Herudover hører Centrallaboratoriet, Røntgen afdelingen og Terapiafdelingen også under medicinsk område.

Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og seks afdelingsledere.

Jagt, sejlture, vandring og skisport i din fritid

Her har du mulighed for, at opleve en unik kultur og en enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og sjældne muligheder for sejlture, fiskeri, fjeldvandring og skisport. Ligeledes finder du tidssvarende indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201903111

Ansøgningsfrist: d. 28. marts 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske i M1 Janni Fuglsang Petersen på telefon +299 34 48 22 (efter kl. 13 dansk tid) eller på e-mail: jafp@peqqik.gl  eller afdelingssygeplejerske i M2 Lotte Steffensen på telefon +299 344321 (efter klokken 13.00 dansk tid) eller på e-mail lott@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Egede på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.