Jobbet "Ergo- og fysioterapien Regionshospitalet Herning - fysioterapeut til Kirurgisk afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Ergo- og fysioterapien, Herning

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Brænder du for at arbejde med fysioterapi til patienter på et akut hospital med korte og intensive forløb. Vil du bidrage til sammenhængende patientforløb og samarbejde på tværs af sektorer. Har du lyst til en varieret og spændende hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og patientgrupper, så er du vores nye fysioterapeut.

Vi søger pr. 1, maj 2019 eller tidligere en fysioterapeut til Kirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Herning, til en fast stilling i teamet, der udover Kirurgisk Afdeling dækker Akutafdelingen og Intensiv Terapi Afsnit.

Lidt om Ergo- og fysioterapien Regionshospitalet Herning
Vi er en del af Neurologi og Fysio-ergoterapi, og løser opgaver i specialerne på Regionshospitalet Herning. Vi er 20 fysioterapeuter, 8 ergoterapeuter, 1 udviklingsterapeut, 1 sekretær og 1 ledende terapeut.

Vi lægger vægt på, at opgaverne løses på et højt fagligt niveau, samt på tværfagligt samarbejde, både mellem terapeuterne og i forhold til sygeplejersker og læger på afdelingerne.

Hospitalsenheden Vest er i gang med en spændende proces frem mod udflytningen til det nye Regionshospitalet Gødstrup. Processen indebærer bla, at vi arbejder med terapeuternes involvering og fremmøde i de forskellige specialer, med henblik på at højne det tværfaglige samarbejde omkring velkoordinerede patientforløb og overlevering til kommunerne.
Du vil på lige fod med dine kolleger komme til at tage del i processen.

Se stillings- og funktionsbeskrivelse

Arbejdsopgaver:  
Undersøgelse, vurdering af funktionsevne
 • Respirationsfysioterapi
 • Vurdering af behov og formidling af hjælpemidler
 • Behandling/træning af patienter med nedsat funktionsevne
 • Rådgivning af patienter vedr. sundhedsfremme og forebyggelse
 • Dokumentation efter gældende retningslinjer og registrering af behandlingsydelser i MidtEPJ
 • Formidling af information om patienter til MedCom-standarder og udarbejdelse af genoptræningsplaner i henhold til gældende instrukser
 • Undervisning og vejledning af kolleger, uddannelsessøgende og andre personalegrupper i forhold til eget arbejdsområde
 • Deltagelse i fortsat justering og udvikling af afdelingens behandlingstilbud, herunder kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og forskning
 • Deltagelse i afdelingens organisatoriske udvikling og i skabelsen af et godt arbejdsmiljø for kolleger og sig selv
 • Daglig vejleder for fysioterapeutstuderende

Vi søger en fysioterapeut som:
 
 • har erfaring med at arbejde på et akut hospital og har god kontakt til alvorligt syge mennesker
 • har erfaring med hurtige forløb og udskrivelser, herunder vurdering af behov for hjælpemidler og genoptræningsbehov
 • har kendskab til MidtEPJ og MedCom eller erfaring med tilsvarende
 • har erfaring med samarbejde på tværs af sektorerne
 • IT-kompetencer op brugerniveau
Vi søger en kollega, der:
 
 • har stærke samarbejdskompetencer
 • har respekt for andres faglighed og lyst til at udvikle det tværfagligt samarbejde
 • er fleksibel og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • har lyst til at arbejde i en organisation, der er på vej mod Regionshospitalet Gødstrup
 • der ser de kommende forandringer i flytteprocessen som en mulighed for at skærpe den fysioterapeutiske profil på afdelingen
 • der i tæt samarbejde med den kliniske underviser vil medvirke til de fysioterapeutstuderendes læring

Vi kan tilbyde:
 
 • Spændende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Et udviklende samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og hvor humor er en vigtig ingrediens i en travl hverdag
 • Et spændende og udfordrende job med fokus på høj faglighed på en arbejdsplads i forandring
Ansættelsen er betinget af tilfredstillende børneattest.
 
Stillingen er på 37 timer pr uge, arbejdstiden er for tiden mellem 7.30 og 15.30, med vagt ca. hver 6. lørdag eller søndag. Ferie og fridage planlægges i dialog med de øvrige fysioterapeuter i teamet. 

Hør mere:
Du kan få yderligere information om Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende terapeut Britta Knudsen på tlf: 2178 1079 eller mail: britta.knudsen@vest.rm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: den. 25. marts 2019.
Ansættelsessamtaler vil finde sted den 28. marts 2019.