Jobbet "Ledigt vikariat på 30 timer – er du vores nye ergoterapeutkollega?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Italiensvej 1, 2300 København S

Dit næste skridt
Vi søger en skarp ergoterapeut til et vikariat fra 1.5.19 (eller snarest derefter)-31.12.19 på Amager Hospital. 
 
Om stillingen 
Det er en stililing som er tilknyttet det medicinske område, med base på den geriatriske afdeling. Du indgår som en del af det tværprofessionelle arbejde på afdelingerne, herunder daglige konferencer. Arbejdet vil bl.a. bestå af ADL vurderinger/AMPS, dysfagi screeninger, bestilling af hjælpemidler og udarbejdelse af genoptræningsplaner. Du indgår i et team bestående af 4 ergoterapeuter. 
 
Lidt om os  
Ergoterapeuterne har base på vores geriatriske afdeling, men varetager også undersøgelser, vurderinger og hjælpemiddel udlån til hospitalets andre medicinske afdelinger. 
I Ergoterapien arbejder vi med CPPF’en som arbejdsprocesmodel, og med CMII som overordnet referenceramme. 
Vi vægter at benytte valide undersøgelsesredskaber der kan afdække de komplekse sammenhænge på aktivitets- og deltagelsesniveau. Derfor er allef vores ergoterapeuter også AMPS kalibreret..  
Vi har et givende og tæt samarbejde med både fysioterapeuterne, plejepersonalet og lægerne på afdelingerne. 
  
Vi tilbyder 
En travl hverdag, hvor du skal have lyst til at arbejde med indlagte patienter, hvor fokus i høj grad er på udredning og videregivelse til primærsektor, som led i den gode udskrivelse. En stor del af vores patienter er kronikere. 
Vi ønsker at arbejde så tværfagligt som muligt og vores kerneydelser for ergoterapien er initial vurdering og træning af funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau, samt vurdering og træning af FOTT-patienter.  
Derudover ser vi undervisning af det tværfaglige personale som en naturlig del af vores arbejde og ergoterapeuter er en værdsat faggruppe på afdelingerne.  
 
Vi forventer, at du er
En robust og reflekterende kollega, der trives med en afvekslende og ikke altid forudsigelig hverdag, hvor du hurtigt skal kunne prioritere og omstille dig til nye opgaver.  
 
Du skal være handlekraftig og i besiddelse af et godt overblik i en travl hverdag. Vi ønsker en ergoterapeut der har styr på den faglige terminologi, er fagligt velfunderet, har faglig gennemslagskraft og er effektiv og præcis i dokumentationen af sit arbejde både skriftligt og mundtligt. Vi forventer at du har faglige ambitioner og ønsker at udvikle dig, og herved også ønsker at indgå som en aktiv medspiller i den faglige udvikling.  
 
Det er en fordel hvis du har:
  • Hospitalserfaring 
  • kendskab til arbejdet med geriatriske patienter. 
  • AMPS 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er til besættelse pr. 01.05.19 eller snarest derefter 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lisette Berner på telefon 27263202 eller per mail lisette.danielle.feldtschou.berner@regionh.dk   
  
Ansøgningsfristen er den 4.4.2019. kl. 12.  Vi forventer at afholde samtaler i uge 15