Jobbet "Psykolog til Børn og unge - team for lindrende behandling" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vi søger en psykolog på 15 – 18½ time pr. uge med tiltrædelse 1. maj 2019 eller snarest herefter.

Psykologen indgår i det tværfaglige samarbejde i BUL og bidrager til udviklingen af den palliative indsats til børn. BUL blev etableret i 2016 og er organiseret i et samarbejde mellem børneafdelingen og Enhed for Lindrende Behandling.

De primære arbejdsopgaver er
 • varetage den palliative indsats til patienter og deres pårørende i tværfagligt samarbejde med andre teammedlemmer i BUL
 • støtte, rådgivning og psykoterapeutisk behandling af patienter og pårørende/efterladte
 • rådgivning af samarbejdspartnere i psykologisk støtte til teamets patienter og pårørende
 • deltagelse i og lede tværfaglige konferencer og visitationsmøder
 • supervision og undervisning af sundhedspersonale/samarbejdspartnere
 • udvikling af den børnepalliative indsats

Faglige kvalifikationer
 • cand. psych.
 • autorisation og gerne igangværende specialistuddannelse eller relevant psykoterapeutisk efteruddannelse
 • erfaring med psykoterapi og behandling af børn/familier
 • erfaring med supervision af andre faggrupper
 • undervisnings- og udviklingserfaring

Personlige kompetencer/eller øvrige kvalifikationer
 • kan arbejde selvstændigt og fagligt tage ansvar for den psykologiske side af patientkontakten
 • kan indgå i og bidrage til et tværfagligt/tværsektorielt samarbejde om patienter og pårørende
 • personlig styrke og mod til at involvere sig professionelt og empatisk i kontakten med patient/familie i arbejdet med uhelbredelig sygdom og alle dets facetter

Teamet kan tilbyde
 • tværfagligt samarbejde med vægt på høj faglighed og udvikling
 • indsigt i en organisation som arbejder tværsektorielt
 • teamsupervision og monofaglig supervision
 • en kultur med plads til refleksion og respekt for forskellighed

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås på teamets hjemmeside og ved overlæge Bodil Abild Jespersen, Enhed for Lindrende Behandling på 7845 4980.

Ansøgningsfrist den 28. marts 2019. Ansættelsessamtaler vil finde sted den 3. april 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.