Jobbet "Fysioterapeut, barselsvikar til Neuro-enhed, sengeafsnit S14, Regionshospitalet Lemvig, RHN, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Neuro-enhed, sengeafsnit S14, Regionshospitalet Lemvig, RHN, HE Midt søger fysioterapeut på 37 timer ugentligt i perioden fra d. 1/5 2019 – 20/12 2019 evt med mulighed for forlængelse.

Om stillingen
Afdelingens opgaver er rehabilitering af patienter med middelsvære til svære symptomer efter apopleksi. Afdelingen har 13 sengepladser, og modtager patienter fra akut-afdelinger i Region Midt - primært fra N1 på Regionshospitalet Holstebro.

Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag i tværfaglige teams og lægger stor vægt på, at tilbyde et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb.
Inddragelse af pårørende, hjemmebesøg og orlovs er centrale faktorer i forløbene.

Som fysioterapeut indgår du i det tværfaglige miniteam omkring den enkelte patient, hvor der koordineres og opgaveløses i fællesskab og du er ansvarlig for de monofaglige ydelser ud fra behovene hos den enkelte patient.

Terapeuter har en senvagt-ordning de 5 hverdage i ugen med en ugentlig dag til kl 19.

Vi ønsker at stå for:
  • helhed i en tværfaglig opgaveløsning med baggrund i solid mono-faglighed
  • koordineret indsats omkring kerneopgaver
  • fokus på ressourcer og inddragelse
  • positiv tilgang til hinanden og opgaveløsning
Vi søger derfor en kollega:
  • med erfaring og dokumenterede kompetencer indenfor neuro-rehabilitering
  • interesse og erfaring for tværfagligt samarbejde
  • der kan forvalte monofaglige og tværfaglige behov i et samarbejde
  • der åbent og nysgerrigt går ind i nye udfordringer og benytter sig af kollegial sparring
  • der kan inddrage kreativitet og humor
  • der med empati og respekt kan forholde sig til forskellige behov hos patient og pårørende såvel som kolleger.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Du kan læse mere om N3 på Link til afd. N3.
 
Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er et højtspecialiseret hospital for neurorehabilitering, der har ansvar for rehabilitering af patienter, der erhverver sig en hjerneskade for hele Vestdanmark, svarende til patientgrundlagt på ca. 3 millioner indbyggere.
 
Der er 118 senge fordelt på 4 subspecialiserede klinikker. 30 senge er fysisk beliggende på matriklen i Skive, 13 sengepladser i Regionshospitalet Lemvig mens øvrige sengepladser findes i Hammel. Alle klinikker har tilknyttet et ambulatorium. Herudover er der 6 neurointensive stepdown sengepladser på intensivafdelingen på Regionshospitalet Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til neurorehabilitering.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Hospitalsenheden er netop af Dagens Medicin kåret til Danmarks bedste mellemstore hospital.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Lemvig

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Susanne Vøldike, tlf. 78 43 71 65 eller mail: susvoe@rm.dk.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 24. marts 2019.

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag d. 27. marts 2019 efter kl 12.00 på Regionshospitalet Lemvig. Oplysninger om lokale gives ved indkaldelse til samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale