Jobbet "Sygeplejerske med ansvar for depot søges til Sterillagrene på AUH" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse og Operation

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Pr. 1. Maj 2019 eller efter aftale, søger vi en sygeplejerske med funktion i de decentrale instrument- og sterildepoter tilhørende Bedøvelse og Operation.

Stillingen vil fortrinsvis have funktionstid på hverdage i dagvagter.

De tre instrument- og sterildepoter
Depoterne forsyner operationsgangene med operationsudstyr og sterile varer. Instrument- og sterildepoterne er døgnåbne alle ugens dage, og er bemandet med allokeret personale med erfaring i lagerstyring og logistik.

Arbejdsgangene i sterildepoterne understøttes af nye IT-systemer, som skal anvendes overalt på Aarhus Universitetshospital. Eksempelvis kan nævnes Brikvaresystem, Klinisk Logistik, RM-Steril og Opgavebestilling. Depoterne tilpasses og optimeres løbende i forhold til driften af operationsstuerne.

Den sundhedsfaglige kvalitet i de 3 sterildepoter skal sikres af den nye medarbejder i tæt samarbejde med de øvrige depotansvarlige sygeplejersker, de specialeansvarlige sygeplejersker, afdelingssygeplejerskerne på operationsafsnittene og lagerpersonalet.

Denne stilling er tilknyttet det sterile lager i øst som ligger i umiddelbar forlængelse af Sterilcentralen. Herfra sendes al genbehandlet sterilt gods ud til hospitalets afdelinger og de sterile lagre i Nord og Syd.

Kvalifikationer
Vi søger en driftsorienteret sygeplejerske, som har relevant erfaring fra operationsafsnit og præparation/sterilcentral.

Vi forventer
  • at du har kendskab til instrumenthåndtering
  • at du kan arbejde systematisk og selvstændigt
  • at du kan koordinere og delegere opgaver
  • at du har et godt overblik
  • at du har særdeles gode samarbejdsevner, da du som depotansvarlig skal fungere som bindeled på tværs mellem de tre depoter, de specialeansvarlige operationssygeplejersker, lager- og logistik medarbejdere, sterilcentralen og andre relevante samarbejdspartnere
  • at du kan undervise i og formidle nye tiltag
  • at du kan deltage i implementering af nye systemer – f.eks. være med til at tage nye IT systemer i brug
  • at du kan arbejde med kvalitetssikring, optimering af arbejdsgange og supervision af samarbejdspartnere i sterillagerets funktioner
  • at du medvirker til at skabe et godt arbejdsmiljø præget af hjælpsomhed og en rar atmosfære

Dette er en unik mulighed for at arbejde selvstændigt og medvirke til at skabe en velfungerende drift af instrument- og sterildepoter samt af operationsgangene.


Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Peter Bliksted på 2370 6224.

Ansøgningsfrist
: Søndag den 27. Marts 2019, samtaler snarest herefter.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.