Jobbet "Ergoterapeut til børneområdet søges til Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Fast stilling som børneergoterapeut på 35,5 timer/uge i Rehabiliteringsafdelingen, OUH Odense Universitetshospital / OUH Svendborg sygehus er ledig til besættelse fra d. 1. juni 2019. 
 
Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 2 på Odense matriklen, men der kan forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Svendborg.
 
Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.  
 
Dine arbejdsopgaver 
Arbejdsopgaverne er fordelt på H. C. Andersens Børnehospitals sengeafsnit og ambulatorier (afdeling H) samt Specialrådgivningen for småbørn.  
 
Du vil blive tilknyttet diverse børneafsnit og du skal foretage vurderinger af ambulante børn, der primært henvises fra Neuropædiatrisk ambulatorium. 
Du skal vurdere indlagte og ambulante børn med særligt fokus på at afdække barnets aktivitetsproblemer og barnets forudsætninger for at indgå i aktivitet. Ved indlagte børn skal du ligeledes forestå ergoterapeutisk behandling og træning, samt vurdere behov for behandlingsredskaber. Du skal foretage hjemmebesøg og institutionsbesøg ved ambulante børn.  
Du skal skriftligt formidle dine vurderinger og anbefalinger i den elektroniske patientjournal samt rette kontakt til primærsektor efter behov.  
Der vil være mødeaktivitet i Specialrådgivningen for småbørn ved fremmøde eller via Skype. 
Du vil få oplæring i specifikke tests og fagområder ved behov.  
 
Vi søger en ergoterapeut der 
 • har en stærk ergoterapifaglig identitet og kan anlægge et ergoterapeutisk perspektiv i det tværfaglige samarbejde 
 • har erfaring med at undersøge og vurdere børn  
 • har en særlig interesse for at arbejde med syge børn, samt har en god og motiverende patientkontakt  
 • kan lide at samarbejde med forældre og vægter at inddrage forældrene i sin indsats 
 • er god til at formidle undersøgelsesresultater med mere på skrift 
 • er ivrig efter at udvikle sin faglighed og at formidle den  
 • trives med en omskiftelig hverdag, og kan lide at arbejde selvstændigt – men kan også bede om hjælp ved behov 
 • er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver 
 • kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø, og har lyst til at være en del af en organisation i forandring og udvikling 
 • udviser engagement og stabilitet 
 • har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.  
 • kan anvende IT på brugerniveau 
Om os 
Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter. 
I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, børnegruppen, bestående af 8 fysioterapeuter og 4 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement i form af udvikling og sparring, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene. Gruppen har et stort socialt sammenhold. 
Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.    
Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team, hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på patienten og opgaveløsningen. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark. 
 
Hvis du har spørgsmål 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Ledende terapeut Eva Friis Kamelarczyk: eva.friis.kamelarczyk@rsyd.dk, Tlf. 2159 1030 
Ergoterapeut Lotte Just Kristensen: lotte.just.kristensen@rsyd.dk, Tlf. 2126 2730 
Ergoterapeut Christina Jensen: christina.saugstrup.jensen@rsyd.dk, Tlf. 2126 2395 
 
Ansøgningsfrist  
Bemærk, ansøgningsfristen er søndag d. 07.04.19  
Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 12.04.19