Jobbet "Uddannelsesansvarlig jordemoder til Fødegangen på Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du god til at planlægge og prioritere dine opgaver? Så er du måske vores nye jordemoder?

Vi søger en uddannelsesansvarlig jordemoder til en fast stilling på 37 timer/ugen fra den 1. august 2019. Det gør vi, fordi vores uddannelsesansvarlige jordemoder gennem mange år går på pension.

Vi søger en kompetent jordemoder med en stærk faglig profil og med 
 • minimum fem års bred klinisk erfaring som jordemoder
 • dansk autorisation
 • erfaring med supervision og konflikthåndtering
 • erfaring med faglig og kollegial vejledning
 • relevant pædagogisk videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau
 • interesse for team- og simulationstræning
 • interesse for udvikling af undervisnings- og eksamensformer
 • en høj grad af selvstændighed og evne til at planlægge og prioritere sine opgaver
 • energisk og nysgerrig

På Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital er uddannelse af høj kvalitet en mærkesag. Afsnit for Kvindesygdomme og Fødsler har ca. 20.000 jordemoderkonsultationer, ca. 10.000 ambulante kontroller, ca. 4500 fødsler og ca. 9000 efterfødselskontakter om året. Afdelingen varetager den kliniske del af uddannelsen for ca. 48 jordemoderstuderende årligt på alle niveauer i uddannelsen, samt uddannelsesforløb for medicinstuderende, sygeplejestuderende, redder elever, læger mv.

I din nye hverdag indgår du i et team med vores anden uddannelsesansvarlige jordemoder. 
Med udgangspunkt i studieordningen tilrettelægger I de jordemoderstuderendes kliniske del af uddannelsen.

Dine arbejdsopgaver vil primært indebære, at du 
 • planlægger og afholder undervisning, prøver/eksamener, forventningssamtaler, midt- og slutsamtaler mv.
 • sikrer koordinering af den teoretiske og kliniske del af uddannelsen
 • er de studerendes samt kontaktjordemødrenes kontaktperson, hvilket betyder at du er i tæt kontakt med begge parter i hverdagen
 • arbejder tæt sammen med UCN i Aalborg, hvor vores studerende kommer fra
 • holder dig fagligt opdateret og implementerer dette i dit arbejde med de studerende
 • indgår i samarbejde med vores fem afdelingsjordemødre og afdelingssygeplejerske, vagtcentralen samt chefjordemoderen
 • koordinerer tværfagligt og bidrager til faglig udvikling i afdelingen generelt 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Sundhedskartellets vilkår. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. Du må påregne tre måneders prøvetid. 

Vi henviser til vores hjemmeside, hvor du kan orientere dig om vores afdeling.
 
For mere information om stillingen kontakt uddannelsesansvarlig Else Dorthe Andersen på eleade@rm.dk eller på 29 10 97 22 eller chefjordemoder Joan Dürr på 2479 2453  eller på joandurr@rm.dk.

Du skal sende din ansøgning senest fredag den 28. april 2019. Vi afholder ansættelsessamtaler den 9. maj 2019.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.