Jobbet "Radiograf søges på Billeddiagnostisk Afsnit, Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted" er udløbet

Region Nordjylland

Billeddiagnostik, Thisted

Højtoftevej 2, 7700 Thisted

Dit næste skridt
 
En fast stilling som basisradiograf 37 timer pr. uge ved Billeddiagnostisk Afsnit, Thisted er ledig til besættelse 1. juli 2019 og gerne før.
 
Stillingen er vagtbærende.
 
 
Vi tilbyder:
Vi tilbyder et selvstændigt job i en afvekslende hverdag med mulighed for udvikling blandt engagerede og erfarne medarbejdere. Billeddiagnostisk Afsnit er i konstant udvikling, derfor er vi et dynamisk afsnit, hvor frihed under ansvar er en af vore kerneværdier.
Vi tilbyder systematisk oplæring og en mentor i introduktionsperioden.
 
Arbejdsopgaver:
 • Udføre røntgenundersøgelse efter henvisning fra hospitalets afdelinger og fra primærsektoren
 • Medvirke til at sikre gode patientforløb med højt informationsniveau og inddragelse af patienten i undersøgelsen
 • Sikre den gode dialog med patienten
 • Indgå i undervisning og oplæring af studerende og nyt personale
 • Medvirke til udvikling af klinisk radiologi
 • Medvirke til at undersøgelser planlægges og afvikles, så der opnås gode patientforløb og flow
 • Inddrage og anvende strålehygiejniske principper efter gældende cirkulærer
 • Assistere ved intervention
 
Vi ser gerne, at du:
 
 • Er udadvendt og opsøgende
 • Har en robust personlighed, og kan håndtere pressede situationer
 • Er omstillingsparat
 • Har lyst og vilje til at engagere dig i et godt tværfagligt samarbejde
 • Ser detaljen og bevarer overblikket
 • Engagerer dig i afdelingens faglige miljø
 • Har erfaring i MR, eller har interesse for oplæring i MR
 • Har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende, evt. som klinisk vejleder
 • Har øje for kvalitet i det kliniske arbejde
 • Har fokus på ressourcer frem for mangler
 • Har humor
 
Profil:
Billeddiagnostisk Afsnit i Thisted er en del af Radiologisk Afdeling i Aalborg, der er fordelt på 5 matrikler: Aalborg Nord, Aalborg Syd, Thisted, Hobro og Farsø.

Radiologisk Afdeling er en af landets største med et årligt undersøgelsesantal på ca. 285.000. Vi diagnosticerer, undersøger og behandler patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital samt henviste patienter fra de praktiserende læger i Region Nordjylland. Derudover udføres de højt specialiserede funktioner indenfor radiologi i Region Nordjylland kun i Aalborg.
 
Aalborg Universitetshospital arbejder ud fra målsætningen om effektive og sammenhængende patientforløb. Specialet har et bredt og godt samarbejde med andre specialer på hospitalet, hvor dialog på tværs af specialer og faggrænser er en naturlig del af arbejdet. Som universitetshospital har forskning og udvikling en høj prioritet og specialet har etableret en selvstændig forskningsenhed.
 
Om afsnittet
Billeddiagnostisk Afsnit består af en stab på cirka 30 ansatte. 20 plejepersonale, 5 læger og 6 sekretærer. Endvidere er der teleradiologi tilknyttet.
 
Vi udfører årligt cirka 54.000 undersøgelser.
 
Billeddiagnostisk Afsnit Thisted, er fordelt på to lokaliteter henholdsvis Basisafsnit og Akutafsnit:
Basisafsnittet rummer to røntgenrum, et thoraxrum/gennemlysningrum, et ultralydsrum, mammografiscreening, CT-scanner samt MR-scanner.
På Basisafsnittet tilbyder vi ”åben røntgen”. Denne ordning giver stor tilfredshed for både patienter og praktiserende læger.
 
Akutafsnittet rummer en CT-scanner og et røntgenrum samt mobilt røntgenapparat.
I Akutafsnittet foretages alle akutte undersøgelser (UL undtaget), og der er et tæt samarbejde med personalet i Akutmodtagelsen.
 
Egnen
Thy og Mors ligger smukt ved Limfjorden, og er et naturskønt område med et rigt kulturliv, en fantastisk historie og ikke mindst en storslået natur. Her er gode muligheder for et aktivt fritidsliv som f.eks. sejlads, surfing, fiskeri, golf og vandreture.
Se flere oplysninger om Thy og Mors på følgende link:
www.thisted.dk og www.morsoe.dk og www.visitthy.dk og www.visitmors.dk og www.nationalparkthy.dk
 
Løn: Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst.
 
Samtaler forventes afholdt: 30. april 2019.