Jobbet "Fysioterapeut 30 timer/uge søges til Bo- og dagtilbuddet Solgavens Trænings-og Aktivitetscenter." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Skovbakken 126, 3520 Farum

Dit næste skridt
Har du lyst til at være en del af et aktivt og kreativt hus, hvor en tværfaglig tilgang til opgaverne vægtes højt?  
 
Solgaven er et selvejende Bo- og dagtilbud for blinde og svagsynede ældre. Vi har 65 beboere, 1 aflastningsplads og 20 daggæster pr. dag. Trods synshandicap er de fleste beboere og daggæster fysisk og psykisk velbevaret og tager aktivt del i Solgavens hverdag.  
I Trænings- og Aktivitetscenteret er ansat 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund, heraf udgør terapeutgruppen to fysioterapeuter og to ergoterapeuter.  
 
Vi arbejder for det sunde- og aktive hverdagsliv med stort fokus på at skabe sammenhæng for beboere og daggæster.
 
Dine opgaver vil i samarbejde med beboere/daggæster, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere være:  
• at planlægge og udføre træning og aktiviteter der understøtter og udvikler den enkelte beboers/daggæsts mulighed for at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt på trods af synshandicap.  
• at vurdere behov for samt tildele et holdtrænings-og/ eller individuelt forløb.  
• at bidrage med monofaglige kompetencer i en tværfaglig sammenhæng i egen afdeling og/eller med øvrige samarbejdspartnere.  
• at deltage i Solgavens mange arrangementer sammen med beboere og daggæster  
 
Vi forventer at du:  
• er uddannet fysioterapeut  
• har lyst til og gerne har erfaring indenfor ældreområdet  
• har lyst til at deltage i udviklingen af trænings- og aktivitetstilbuddet til beboere/daggæster  
• har en rehabiliterende tilgang med fokus på at styrke og vedligeholde beboernes/daggæsternes kognitive og fysiske færdigheder  
• er fleksibel, ide- og initiativrig og kan arbejde selvstændigt  
• kan indgå i samarbejde med beboere/daggæster samt pårørende  
• kan bidrage til et stærkt tværfagligt samarbejde med alle faggrupper i hele huset
• har gode kommunikationsevner såvel skriftligt som mundtligt  
 
Vi kan tilbyde:  
• et højt ambitionsniveau  
• mange faciliteter og aktiviteter  
• et godt arbejdsmiljø  
• gode muligheder for at præge arbejdsopgaver og den fælles faglighed  
• samarbejde og udvikling på kryds og tværs i organisationen 
• beboere og daggæster med stor lyst til høj grad af medindflydelse på de aktiviteter vi udbyder  
• gode muligheder for faglig og personlig udvikling 
 
Ansættelsesvilkår:  
• Stillingen ønskes besat 1. juni 2019 eller snarest derefter
• Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, efter 1 års ansættelse gives tillæg grundet særlig viden og indsigt på blindeområdet  
• Solgaven har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed  
• Ansøgningsfrist: 23. maj 2019 kl. 12.00  
• Ansættelsessamtale afholdes: mandag d. 27. maj 2019  
 
Vi behandler kun ansøgninger modtaget i rekrutteringssystemet.  
 
Har du spørgsmål eller har du lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte Leder af Team 3 (Dag-, Trænings- og Aktivitetscenteret og Aftenvagterne) Aase Bonde Pedersen på tlf. 44 34 83 83.  
Se også vores hjemmeside www.solgavenfarum.dk