Jobbet "Ergoterapeut 30 timer ugentligt" er udløbet

Region Midtjylland

RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 4

Tyge Søndergaards Vej 26 Indgang L, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ergoterapeut 30 timer ugentligt

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby, Retpsykiatrisk Afdeling, Sengeafsnit R4 søger 1 ergoterapeut 30 timer pr. uge fra den 1. juni 2019.
Vi søger en ny kollega, som kan styrke den ergoterapeutiske behandling i afsnittet.

Sengeafsnit R4 varetager intensiv behandling, rehabilitering og udslusning af retspsykiatriske patienter. Patienterne i afsnittet har retslig foranstaltning i form af anbringelse- eller behandlingsdom, mange patienter er dobbeltdiagnose patienter.
Afsnittet har plads til 16 patienter.
Afsnittet er beliggende i nybyggede lokaler med fælles faciliteter såsom træningscenter, værksteder, træningskøkken, musikrum og boldbaner på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Behandlingen er baseret på miljøterapeutiske, kognitive og psykodynamiske principper, hvor kontaktpersonsrelationen er en vigtig del af denne behandling. Indsatsen ift. de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlige for behandlingen. Vi arbejder systematisk med risikovurdering og sikkerhed i hverdagen. Vi har fokus på meningsfulde aktiviteter og behandlingsgrupper, fx. Bedre-Liv-Gruppe, E-sport, stemmehøregruppe og et varieret tilbud af fysisk aktivitet.
I 2019 har vi sat fokus på behandling af afhængighed, pårørende samarbejde og psykoedukation.

Opgaver og ansvar
 • At være synlig og deltage i den daglige behandling af patienterne, herunder aktivt at deltage i de miljøterapeutiske tiltag og de praktiske opgaver forbundet hermed
 • Tage initiativ til behandlingsgrupper og aktiviteter såsom sport, spil, gåture, madlavning og musik
 • Være opsøgende i kontakten til patienterne samt meget bevidst anvende aktiviteter og samvær i behandlingen
 • At have medansvar for udfærdigelse af handlingsplaner med respekt for tværfagligheden
 • Ergoterapeuten bidrager til afdækning og analyse af patientens funktionsniveau, aktivitetsmuligheder, sansemotorik, sociale funktioner og kognitive funktioner
 • At arbejde efter gældende retningslinjer samt de konkrete kvalitetsparametre, der er gældende inden for det danske sundhedsvæsen

Kvalifikationer, kompetencer og erfaring
Sengeafsnit R4 har det seneste år i inde i en meget positiv udvikling, hvor vi har fokus på bl.a. udvikling af kerneopgaven og dagligdagens struktur. Vi har store forventninger både til os selv og til vores nye kollega. Vi forventer derfor, at du:
 • Har mindst 5 års erfaring indenfor psykiatrisk ergoterapi
 • Har erfaring med deeskalering og nedbringelse af tvang på psykiatriske sengeafsnit
 • Har relevant efteruddannelse i fx. sensorisk profil og AMS-testning 
 •  
 • Har fokus på respekt og tålmodighed i tilgangen til patienterne
 • Er en god samarbejdspartner, som bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø
 • Er indstillet på at deltage og bidrage til løbende udvikling af afsnittets tværfaglige behandlingstilbud
 • Har lyst til at indgå i daglige relationer med patienterne
 • Har erfaring med konflikthåndtering, grænsesætning og deeskalering - og er dygtig til at forebygge konflikter og deeskalering
 • Har grundkursus i konflikthåndtering
 • Kan indgå i tværfagligt team med respekt for andre faggrupper og bidrage med et højt fagligt niveau
 • Er autoriseret ergoterapeut
Vi tilbyder:
 • Introduktion til afsnittet og basisuddannelse i Retspsykiatrisk Afdeling
 • Et spændende, selvstændigt og varieret arbejde
 • Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø
 • Gode faglige udviklingsmuligheder via undervisning, kompetencedage og kurser
Løn- og ansættelsesvilkår:
Den ugentlige arbejdstid er 30 timer pr. uge og stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2019.
Arbejdstid er primært i dagtiden men skal tilpasses efter aktiviteter i afsnittet.
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og Principperne for Ny Løn.

Praktiske oplysninger
Vi skal have din elektroniske ansøgning senest lørdag den 20. april 2019.
Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag den 24. april 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Birgitte Jensen (mobiltlf. 40 17 97 95) eller souschef Cecilie Oldenburg (mobiltlf. 21 58 70 30).

Retspsykiatrisk Afdeling
Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby, med ca. 260 medarbejdere fordelt på 4 sengeafsnit og en klinik. Afdelingen har
landsdelsfunktion vedr. mentalobservationsundersøgelser og specialistfunktion vedr.
behandling af visse sædelighedskriminelle.
Afdelingen har fire sengeafsnit: et til varetægtssurrogatanbragte og mentalobservander
(R1), to til intensiv udredning, behandling og rehabilitering (R2 og R4) og et afsnit, som
modtager patienter fra Grønland efter aftale med Hjemmestyret (R3).
Med baggrund i værdigrundlaget i Region Midtjylland er vores ambition en åben og
respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere
samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur der fremmer udvikling. Vi vægter
gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og
at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte
patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlige for
behandlingen.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale