Jobbet "Klinisk Psykolog, Psykiatrisk Klinik i Holbæk, Psykiatrien Vest" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Rosenvænget 15 B, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Klinisk psykolog til Psykiatrisk Klinik i Holbæk

Vi søger en psykolog pr. 1. juli til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt til vores Psykiatriske Klinik i Holbæk.

Psykiatrisk Klinik Holbæk er et tværfaglig ambulatorium, som arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Vi lægger vagt på en respektfuld tilgang til patienterne og hinanden og er optaget af, løbende, at udvikle og forbedre vores behandlingstilbud.

Teamet består på nuværende tidspunkt af 2 overlæger, en afdelingssygeplejerske, en speciallæge, 2 sygeplejersker, 3 psykologer, 2 lægesekretærer, 1 psykologpraktikant og 1 socialrådgiver/terapeut.

Målgruppen er patienter uden psykotiske symptomer med moderat til svær depression, angst, personlighedsforstyrrelser samt PTSD og belastningsreaktioner. Patienterne behandles indenfor behandlingspakkernes fastsatte rammer.

Vi tilbyder dig

  • En stilling i et stabilt team med god energi, godt humør, høj faglighed og høj social kapital.

  • Du får mulighed for at have indflydelse på dagligdagen og udviklingen i klinikken.

Dine arbejdsopgaver bliver effektiv og målrettet behandling – individuelt og i gruppe, indenfor den kognitive referenceramme, primært med fokus på traume og DAT-behandling. Vi forventer, at du er parat til selvstændigt, at varetage opgaver, som eks. Visiterende samtaler, udredning, supervision til egen og andres faggrupper og generelt bidrager til vores miljø, både tværfagligt og socialt.

Dine kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en klinisk psykolog med DAT uddannelse, stor erfaring med psykiatriske patienter – gerne indenfor individuel og gruppebehandling af patienter med personlighedsforstyrrelser og belastningsreaktioner.

Du skal have interesse i, at undervise kolleger og dele viden for at styrke teamets fællesfaglighed og samarbejdsevner og fleksibilitet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Afdelingssygeplejerske Benedikte Wermuth på tlf. 21 77 51 83 eller overlæge Andrei Trubach på tlf.: 40 22 35 68.

Samtaler forventes afholdt d. 15.5.2019.

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst med psykologforeningen.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.