Jobbet "Ledende bioanalytiker til Patologiafdelingen, Amager og Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Har du lyst til at lede en ambitiøs og velfungerende patologiafdeling? Og vil du være en del af et dynamisk lederteam, som sammen med en gruppe dygtige og engagerede medarbejdere hver dag arbejder for at løse opgaver på et højt fagligt niveau og skabe værdi for både patienter og medarbejdere? 
 
Til Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital søger vi en ny ledende bioanalytiker, som er engageret, strategisk tænkende, synlig og handlekraftig. Vi er en velfungerende, højt-ydende og strømlinet patologiafdeling, der blandt sine hovedopgaver varetager mave-tarmkræft diagnostik, patologiprøver fra praksis, samt hele Region Hovedstadens livmoderhalskræft screeningsprogram, herunder cytologi og molekylærbiologi på højt internationalt niveau. 
 
Om afdelingen 
Vores fokus er at understøtte patientforløb i Region Hovedstaden med prøvesvar af høj faglig kvalitet, leveret til tiden og med rådgivning af de kliniske afdelinger, praksislæger og patienter.  
 
Vi arbejder med digitalisering af patologien, udvikling og evaluering af innovative diagnostiske løsninger til at forbedre kvalitet og laboratorieflow, samt forskning og udvikling inden for afdelingens hovedarbejdsområder. Og så står vi for at skulle omlægge livmoderhalskræftscreeningen i 2020 jf. nye danske retningslinjer for livmoderhalskræftscreening. 
 
Vi er ca. 90 medarbejdere i afdelingen, heraf er ca. 60 bioanalytikere. Derudover består afdelingen af læger, molekylærbiologer, sekretærer, assistenter, økonom samt to bioanalytikerundervisere.  
 
Som ledende bioanalytiker udgør du og den ledende overlæge afdelingsledelsen, som refererer til direktionen. Ledelsesteamet består foruden afdelingsledelsen af to afdelingsbioanalytikere, to overlæger (søjleledere) og en molekylærbiolog.  
 
Afdelingen varetager undervisning og uddannelse af bioanalytikere, læger, naturvidenskabelige kandidater og folkesundhedskandidater. Afdelingen har en aktiv international forskningsprofil.   
 
Fakta om afdelingen: 
 • Budget på ca. 72 mio. kr. årligt.  
 • Betjener Hvidovre, Amager og Glostrup Hospitaler, praksis og speciallægepraksis i Region Hovedstaden og varetager hele Region Hovedstadens screening for livmoderhalskræft.  
 • I alt afgives ca. 250.000 diagnostiske svar årligt.  
Om stillingen  
Som ledende bioanalytiker har du det bioanalytiker- og laboratoriefaglige ansvar, herunder ledelse og sikring af en stabil drift. Du deltager i prioritering af opgaver og ressourcer, og står for medarbejder-udvikling og trivsel på afdelingsniveau med fokus på bioanalytikergruppen. Du bidrager aktivt til den strategiske og faglige udvikling af afdelingen. Som ledende bioanalytiker indgår du også i Sundhedsfagligt Råd for Patologi i Region Hovedstaden.  
 
Dine kvalifikationer:  
 • Uddannet bioanalytiker, gerne med erfaring inden for patologi 
 • Ledelsesfaglig erfaring, gerne på mellemleder- eller afdelingsledelsesniveau,  
 • Videreuddannelse inden for ledelse vil være en fordel (fx diplom eller master) 
 • Erfaring med udviklingsprojekter med en høj grad af medarbejderinvolvering 
Herudover ønsker vi at du:  
 • Skaber mening og derigennem følgeskab for medarbejderne og rekvirenter 
 • Har et åbent sind, er inddragende og er dygtig til at samarbejde både internt og eksternt 
 • Har overblik, er handlekraftig, vedholdende og robust 
 • Har respekt for forskellige fagligheder 
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til aftale mellem Danske Bioanalytikere og Danske Regioner.  
 
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Kurt Stig Jensen på telefon 38 62 40 40 eller mobil 51 32 93 07 eller ledende overlæge Bettina Filtenborg-Barnkob på mobil 51 36 40 67. Læs mere om hospitalet på www.hvidovrehospital.dk. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til chefsekretær Lona Røner/Kia Frisenborg på telefon 38 62 17 05/38 62 17 02.  
 
Ansøgningsfrist og proces for ansættelse
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter.  
 
Ansøgningsfristen er den 26. april 2019 kl. 12.00. Der afholdes 1. ansættelsessamtale den 7. maj 2019 og 2. samtale den 29. maj 2019. Udvalgte ansøgere vil blive bedt om at gennemføre elektronisk personlighedstest efterfulgt af en samtale med en HR-konsulent i uge 20/2019.