Jobbet "Sygehusdirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Region Sjælland søger en sygehusdirektør, der kan sætte tydelig strategisk retning, har stærke kompetencer i driftsledelse og styring, og som praktiserer en åben og visionær ledelsesstil, der skaber fælles kultur og holdånd.

Opgaven
Sygehusdirektøren skal i væsentlig grad bidrage til at skabe den løbende strategiske, faglige og organisatoriske udvikling på NSR sygehuse. Direktøren skal bringe sygehuset sikkert og målrettet ind i fremtidens sundhedsvæsen.

Sygehusdirektøren har ansvaret for, at sygehusledelsen er velfungerende, og har det overordnede ansvar på sygehuset.

Sygehusdirektøren skal sammen med sygehusledelsen sikre:
• Implementering af regionens og Sygehusets planer og strategier
• Åbenhed, struktur og sammenhængskraft på NSR som helhed
• Initiativer, der medvirker til, at NSR sygehuse leverer højeste kvalitet i udredning og behandling
• Udvikling af en stærk fælles kultur, identitet og ”vi-følelse” hos ledere og medarbejdere
• Stærkt fokus på at tiltrække, udvikle og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere
• Godt og udviklende arbejdsmiljø samt gode vilkår og rammer for medarbejderne
• Initiativer, der bidrager til positive resultater og positivt omdømme
• Sikker drift og værdibaseret styring
• Velfungerende kommunikation internt og eksternt
• Konstruktivt samspil med øvrige enheder i Region Sjælland og herunder regionens øvrige sygehusledelser
• Understøttelse af ambitionerne i det nære sundhedsvæsen gennem tæt og forpligtende samarbejde med kommuner og almen praksis
• NSR sygehuse som et attraktivt uddannelsessted med høj kvalitet
• Skabe gode rammer for forsknings og udviklingsaktiviteter.

Sygehusdirektøren udgør sammen med sygehusledelsen den øverste strategiske og driftsmæssige ledelse på NSR sygehuse og har et fælles ansvar for sygehusets drift og udvikling.

Personen
Der søges en moderne, dynamisk og strategisk sygehusdirektør, som med en åben og visionær tilgang formår at sætte en ambitiøs og tydelig retning og skabe følgeskab hos ledere og medarbejdere.

Sygehusdirektøren skal praktisere en tydelig og sikker ledelsesstil, der inviterer til dialog og samarbejde, og som samtidig giver direktøren en positiv autoritet, der skaber tillid hos medarbejderne, i befolkningen, hos kolleger og i det politiske system. Det er vigtigt, at direktøren har politisk tæft som forudsætning for at kunne fungere i en politisk styret organisation.

Den nye sygehusdirektør skal have fokus på den fælles sundhedsindsats, hvor NSR giver sit vigtige bidrag til helheden. Det sker i eksternt samspil med resten af Region Sjælland, herunder andre sygehuse, kommuner, praksissektor og andre interessenter.

Det er vigtigt, at sygehusdirektøren formår at bringe viden, erfaringer og kompetencer i spil på en måde, som inspirerer, udfordrer og udvikler ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

Den nye sygehusdirektør skal ubesværet være i stand til at veksle mellem at involvere og lytte og samtidig kunne træffe beslutninger og ”stå fast”, når det er påkrævet.

Sygehusdirektøren skal have stærke kommunikative kompetencer, betydelig gennemslagskraft og kompetencer til at opbygge relationer præget af tillid, troværdighed og gensidighed. Sygehusdirektøren skal kunne samle og motivere organisationen til at levere behandling, pleje og rehabilitering på højt niveau.

Sygehusdirektøren skal have kompetencer og erfaringer inden for ledelse og økonomistyring i en stor og kompleks organisation.

Sygehusdirektøren skal have en sundhedsfaglig eller samfundsfaglig baggrund og betydelig ledelseserfaring og indsigt i sundhedssektoren.

Det primære arbejdssted er Slagelse.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Ansøgningsfrist
Onsdag den 1. maj 2019

Læs mere i stillings- og personprofilen

Yderligere oplysninger fås hos:

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.