Jobbet "Afdelingsbioanalytiker med personalefokus til Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet - Blegdamsvej" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En nyoprettet fuldtidsstilling som afdelingsbioanalytiker med fokus på personaleorienterede opgaver er ledig til besættelse d. 1. september 2019. 
 
Har du et positivt livssyn, er nysgerrig, er glad for og god til at danne og udvikle sociale relationer samt ønsker at sætte dit præg på personalegruppen i en klinik med stigende aktivitet, så modtager vi gerne din ansøgning.  
 
Om stillingen   
Den nyoprettede afdelingsbioanalytikerstilling med personaleorienterede opgaver vil indgå i et team af tre afdelingsbioanalytikere med samme type opgaver, men med forskelligt fagligt funktionsområde. Afdelingsbioanalytikerne vil arbejde tæt sammen med klinikkens fire bioanalytikerfaglige koordinatorer, så de sammen danner rammen for personaleadministration og drift. Derudover vil der være et tæt samarbejde med de fagligt ansvarlige overlæger og akademikere. 
 
Det faglige område, hvortil klinikken ansætter en ny afdelingsbioanalytiker er:  
 
Molekylær genetisk diagnostik og metabolisme  
Forskellige PCR- og NGS-baserede teknikker herunder blandt andre QPCR, MLPA, arrayCGH, NGS, Sanger-sekventering. Metabolitanalyser i fysiologiske væsker vha. bl.a. HPLC, GC-MS, UPLC-MSMS og spektrofotometri samt enzymanalyser på forskellige væv- og celletyper.  
 
Klinisk Genetisk Klinik er i gang med en større reorganisering af klinikkens opgaver. Et arbejde, der først lige er påbegyndt via en overordnet strategi og som forventes at foregå flere år frem i tiden. Da stillingen er nyoprettet, vil du have rig mulighed for at udvikle funktionen, så den giver mening for dig og klinikken. Du vil, sammen med de to andre afdelingsbioanalytikere med personalefokus og den ledende bioanalytiker, skabe retning for arbejdsmiljø og trivsel i en stor, dynamisk og yderst kompetent bioanalytikergruppe.   
 
Afdelingsbioanalytikernes arbejde tilrettelægges i tæt samarbejde med kollegaer fra alle faggrupper involveret i det faglige funktionsområde og i overensstemmelse med klinikkens strategi.   
Du har blandt andet ansvaret for:  
  • At udøve relationel personaleledelse med fokus på motivation af medarbejderne  
  • At sikre god trivsel og tryghed i organisationen via synlighed og gode kommunikative evner  
  • At sikre et højt tværfagligt samarbejdsniveau i klinikken  
  • At afholde ansættelsessamtaler samt udarbejde og håndtere dokumentation i forbindelse med disse  
  • At håndtere medarbejderforløb i PersonaleWeb og registrere arbejdstid i Tjenestetid  
  • Fakturering af analyser, projektstyring og andre administrative opgaver.  
  • At planlægge og afholde medarbejdersamtaler herunder MUS/GRUS, sygefraværssamtaler, trivselssamtaler m.fl.  
I samarbejde med de faglige koordinatorer:  
  • At deltage i planlægning af kompetenceudvikling af klinikkens personale   
  • At deltage i planlægning og afvikling af drift samt udvikle det faglige funktionsområde i samarbejde med overlæger og akademikere.  
Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med en ledelseserfaren bioanalytiker, der med fordel har kendskab til det klinisk genetiske speciale. Ansøgere har gennemført en diplom- og/eller masteruddannelse, har anden relevant efteruddannelse – eller er indstillet på at gennemføre lederuddannelse.   
Du skal have lyst til at bruge og udforske dine personaleorienterede kompetencer og har erfaring med et eller flere af ansvarsområderne. Du skal kunne arbejde i et højt tempo i en klinik med stor faglighed, i tværfaglige teams og individuelt og med mange bolde i luften samtidig.   
Din tilgang til arbejdet er involverende, tryghedsskabende, innovativ, fleksibel, tværfaglig og selvstændig, og du er engageret og kan lide at have mange forskellige samarbejdspartnere såvel internt i afdelingen som på tværs af hospitalet og regionen.  
 
Vi tilbyder  
En vagtfri stilling med arbejdstid på 37 timer ugentligt  
Et job med stor tværfaglighed og selvstændighed i arbejdet  
Et arbejde i en klinik i stor udvikling og med mulighed for personlig udvikling i form af blandt andet efteruddannelse  
 
Om afdelingen   
Klinisk Genetisk Klinik beskæftiger sig bredt med diagnostik og rådgivning indenfor en lang række genetiske og metaboliske sygdomme. Vi har en omfattende laboratorieaktivitet og anvender tidssvarende metoder og teknikker indenfor molekylær- og cytogenetik samt funktionel genetik og biokemi. For eksempel kromosomanalyser, metaboliske analyser, enkeltgen-analyser samt NGS-baseret teknologi til genpaneler og exomsekventeringer. Fagområdet er under konstant udvikling med mange spændende problemstillinger og udfordringer. Klinisk genetisk klinik er en del af Diagnostisk Center på Rigshospitalet og er fysisk opdelt på to matrikler på henholdsvis Blegdamsvej i København og Gl. Landevej i Glostrup.    
Klinikken har en betydelig forskningsmæssig aktivitet og samarbejder bredt med afdelinger i ind- og udland.  
Det samlede antal stillinger i klinikken er ca. 140, heraf ca. 60 bioanalytikere som den største faggruppe (ca. 20 bioanalytikere i hvert fagligt område). Herudover er ansat læger, akademikere, genetiske vejledere, sekretærer og andre administrative medarbejdere.   
Du vil blive del af en organisation, hvor alle faggrupper arbejder tæt sammen om 4 kerneopgaver; rådgivning, diagnostik, forskning og uddannelse. En del af klinikkens analyser er DANAK akkrediteret efter ISO 15189 standarden.  
 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem regionernes Lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.     
 
Yderligere oplysninger     
Du er velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Peter Böhm, Klinisk Genetisk Klinik, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, tlf. 2162 1006 eller finde yderligere oplysninger om klinikken ved følgende link: http://www.rigshospitalet.dk/KGK . 
 
Ansøgning     
Ansøgning skal vedlægges CV, eksamensbevis(er) og autorisationsbevis.   
 
Ansøgningsfristen er fredag den 10. maj 2019.    
 
Ansøgningen skal sendes via linket i opslaget.