Jobbet "Afdelingsleder søges til Gødvad Botilbud og boliger" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Gødvad Boligerne

Stavangervej 13, Gødvad, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
Det kan vi tilbyde
 • En hverdag, hvor høj faglighed og udvikling er nøgleord, både i samarbejdet med borgere, medarbejdere og andre samarbejdspartnere.
 • Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor kulturen er båret af nysgerrighed, viden, lyst og vilje
 • Et specialområde, hvor vi prioriterer ledelse og har fokus på at bevare og udvikle en høj autismefaglighed
 • Autismepilotuddannelse  
 • At du bliver en del af den samlede ledelse i Specialområde Autisme sammen med 20 lederkolleger
 • Et tæt samarbejde og sparring med Specialområdets sekretariat og konsulentenhed
Om dig
 • Du har ledelseserfaring – gerne fra det socialfaglige område
 • Du er ikke bange for at stille klare krav, men skifter let til den nære dialog, der kræver stor situationsfornemmelse
 • Du er en dygtig sparringspartner og kan argumentere for dine valg – også hvis alle ikke er enige
 • Det gode arbejdsmiljø har gode vilkår med dig som leder – blandt andet fordi du kan rumme forskellighed, og tager arbejdsmiljøet alvorligt
 • Du spiller dine medarbejdere gode, og har en anerkendende tilgang til såvel borgere, pårørende og medarbejdere
Det vil også være en fordel, hvis du har kendskab til den danske kvalitetsmodel.

Dine daglige opgaver
Du sikrer afdelingens daglige drift – herunder faglighed, økonomi og personaleledelse. Samtidig har du fokus på at sætte retningen for afdelingens udvikling ud fra Specialområde Autismes værdier. At vores borgere har de bedste rammer for trivsel, udvikling og forandring er kerneopgaven. Den bidrager du til gennem et godt samarbejde med borgere, pårørende, kollegaer og kommunale samarbejdspartnere.

Hvem er vi
Specialområde Autisme er Regions Midtjyllands specialiserede tilbud til voksne med autisme. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.
Gødvad botilbud og Gødvad boligerne er døgntilbud og har tilknyttet i alt 20 borgere i alderen 22- 36 år, heraf er de fleste tilknyttet Gødvad beskæftigelse i dagtimerne.

Få mere at vide
Du kan læse mere om os på www.sau.rm.dk, og har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Lars Aarup Jensen på 29 42 05 45 eller områdeleder Vivian Elkjær på 24 64 33 02.

Dette er et genopslag.
 
Vi indkalder til samtaler den 23. april.
Vær opmærksom på at ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 24. april (i tidsrummet kl. 10-14) i Gødvad og hvis du går videre til 2. samtale, er det den 26. april (i tidsrummet kl. 8-10).
Vi håber på en proces der gør det muligt med start den 1. juni.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale