Jobbet "Er du psykolog med lyst til akutte ambulante forløb?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Og kan du lide muligheden for afklaring af den akutte problemstilling i intensive, ambulante forløb, så søg 8 måneders vikariat som psykolog i Akut Psykiatrisk Hjælp (APH) på Psykiatrisk Center Amager. Vi søger en psykolog som vil arbejde som KP, deltage i udredningsopgaver samt deltage i indledende vurderinger med læge mhp. at afklare om pt. efterfølgende skal i et intensivt ambulant forløb. Et arbejde som udføres i tæt samarbejde med sygeplejerskerne, læge, socialrådgiver og anden psykolog.
Stillingen er til besættelse 1. juni 2019 eller snarest muligt. 
 
Om APH på Psykiatrisk Center Amager: 
APH tilbyder psykiatrisk vurdering og behandling af patienter med behov for akut psykiatrisk hjælp alle ugens dage inklusiv weekender fra kl. 8.00 frem til kl. 22.00 – og er et tilbud for patienter, som ellers ville være blevet indlagt på fx et modtagerafsnit. Målet er, at den akutte indsats så vidt muligt skal ske ambulant, i eget hjem og være mindst mulig indgribende i den enkeltes liv, således at recovery, ressourcer og tilknytning til eget hverdagsliv bevares.
 
APH er en ny måde at organisere akutbehandlingen på og er en udvidelse af udrednings- og behandlingstilbuddet i akutmodtagelsen. Det betyder, at vi i APH triagerer patienter i telefon eller ved fremmøde i akutmodtagelsen. Derefter afholder vi så vidt muligt samtale/indledende vurdering med læge og sygeplejerske/psykolog i akutmodtagelsen, patientens eget hjem eller nærmiljø.  Herefter kan vi oprette intensive ambulante forløb som alternativ til indlæggelse. Som psykolog i APH vil du derfor både arbejde i dag, aften og weekendvagt samt som kontaktperson i de akutte, ambulante udrednings- og behandlingsforløb. Forløbene er intensive og består af hyppige samtaler over en afgrænset periode på maks. 6 uger med henblik på opstart eller justering af behandling, stabilisering og deraf afslutning til evt. videre forløb i andet regi.  
 
Opgaverne i APH er mangeartede og består bl.a. i: 
 • At forebygge og afkorte indlæggelsesforløb 
 • At afklare, hvilke behandlingstilbud og/eller sociale tilbud, patienten har brug for at blive tilknyttet. 
 • At rådgive og behandle patienter over telefon og/eller ved et eller flere besøg i hjemmet 
 • At følge patienter hjem ifm. udskrivelse  
 • At facilitere støttende og rådgivende samtaler 
 • Etablere kontakt til pårørende, sociale myndigheder mv. 
APH har eksisteret i 3 år på Psykiatrisk Center Amager, og vi er stadig i gang med at udvikle teamet, videreudvikle funktionen og vores faglighed, så vi løser opgaverne bedst muligt. 
 
Vi søger psykolog, der: 
 • Der har lyst og gerne også psykiatrisk erfaring  
 • Er god til både at samarbejde og arbejde selvstændigt 
 • Er udadvendt, dynamisk har interesse for akut psykiatri 
 • Bevarer overblik og engagement, også i pressede situationer 
 • Har lyst til at være med til at udvikle nye metoder til gavn for patienterne 
 • Har lyst til at arbejde med forbedringsarbejdet 
Og som kan arbejde i 7 timers vagter:  
- 28-35 timer ugentligt dag/aften og hver 3. weekend
 
Hvis du ikke har psykiatrisk erfaring eller ikke synes du har de kompetencer, vi efterspørger, er du velkommen til at søge stillingen alligevel, da vi tilbyder at lave et individuelt tilpasset introduktionsforløb målrettet din profil, så du bliver godt klædt på til at varetage stillingen i APH.
 
Vi kan tilbyde: 
 • At du kan være med til at udvikle akutbehandlingen til psykiatriske patienter 
 • Et godt team med kompetente kollegaer 
 • Et udviklende og varierende arbejde 
 • Et ambitiøst fagligt niveau i teamet og på centeret  
 • En individuelt tilrettelagt introduktion 
 • God mulighed for kompetenceudvikling 
 • Mulighed for samarbejde med centrets subspecialiserede afsnit samt med den ambulante psykiatri 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingen i teamet ’Akut Psykiatrisk Hjælp’ er på 28 - 35 timer pr. uge og til besættelse snarest. 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst for psykologer indgået mellem Psykologforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt cpr-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Ansøgningsfrist den 26. april 2019, kl. 12:00. Samtaler afholdes efter aftale. 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Miriam Weiss på telefon: 51 56 13 28 eller mail: miriam.weiss@regionh.dk 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her 
 
Om Psykiatrisk Center Amager:  
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.  
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.  
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.   
Du kan læse mere om centret her