Jobbet "Psykolog søges til team for ADHD og Autisme, Psykoterapeutisk Ambulatorium" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
Om Psykoterapeutisk Ambulatorium
Psykoterapeutisk ambulatorium er en del af Psykiatrisk Center Glostrup. Fra september 2018 er ambulatoriet fusioneret og delt i 3 teams med hver deres teamleder og en fælles ledende overlæge. Ambulatoriet består samlet set af ca. 50 medarbejdere. Et team varetager behandlingen af angst, depression og bipolar lidelse, et andet team varetager behandlingen af personlighedsforstyrrelse og PTSD, og det tredje team varetager udredning og behandling af ADHD og autisme. Vi modtager patienter fra Central Visitationen til de politisk bestemte pakkeforløb.  
 
I teamet for ADHD og Autisme udreder vi patienter for ADHD samt Autisme, både i hovedfunktion samt i Regionsfunktion. Vi har specialiseret viden indenfor dette område og er det eneste ambulatorium med Regionsfunktion for disse lidelser i Region Hovedstadens Psykiatri. Teamet er tværfagligt sammensat og består p.t af 3 psykologer, 3 sygeplejersker, 1 socialrådgiver, 1 ledende overlæge, 1 afdelingslæge, 2 yngre læger samt 3 sekretærer og teamleder.  
 
Aktuelt modtager vi tiltagende flere henvisninger hvorfor vi søger endnu en psykolog til vores team.  
 
Som psykolog i teamet vil en stor del af dit daglige arbejde bestå af udredning af vores patienter, henvist med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, autisme. Du vil selvstændigt lave indledende vurdering for begge af vores primære diagnoser, herunder brug af diagnostisk interview, med efterfølgende fremlæggelse på fælleskonference, hvor diagnose og planlægges i samarbejde med teamet. Ambulatoriet tilbyder individuel psykoedukation for vore autisme patienter, vi har et ønske om at du vil være interesseret i at varetage en del af disse forløb.  
 
Vi har behandlere, der koncentrerer sig primært om arbejdet med én patientgruppe, og andre behandlere der har arbejdsopgaver på tværs af teams, dette afhængigt af behandlerens kompetencer og interesser, samt afhængigt at ambulatoriets aktuelle kapacitet. Alle behandlere har en fast tilknytning til et team. Du vil blive ansat i team for ADHD og autisme, hvor dine primære opgaver vil være forankret, med hovedvægt på autisme udredning.  
 
Vi tilbyder  
En dynamisk arbejdsplads i udvikling, med vekslende arbejdsopgaver, i tæt samarbejde med ambulatoriets øvrige medarbejdere og teams i psykoterapeutisk ambulatorium. Vi tilbyder introduktion til specialet og mentor ordning efter behov. Det er således ikke en forudsætning at du har stor erfaring indenfor udviklingsforstyrrelser, autisme og ADHD, men vil være en fordel.  
 
Vi ønsker  
En psykolog med erfaring i voksen psykiatri, gerne med viden om og lyst til at arbejde med ADHD og autisme patienter.  
Gode samarbejdsevner og en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver forudsættes. Desuden en evne og nysgerrighed til at arbejde med komplekse forløb, da vi modtager pt. i hovedfunktion og regionsfunktion.  
Vi søger en psykolog, gerne med erfaring fra ambulatorium, gerne med kendskab til pakkeforløb, som kan arbejde selvstændigt og tværfagligt. Det er en fordel hvis du har erfaring og viden om ADHD og autisme, men ikke et krav da grundig introduktion vil finde sted. Samlet voksen psykiatrisk erfaring vil være en fordel.  
Da vi har mange faggrupper ansat er det vigtigt at du har lyst til at samarbejde tværfagligt med mange forskellige personalegrupper og at du prioriterer teamets arbejdsmiljø højt.  
 
Ansættelsestidspunkt 1.7.2019 eller snarest derefter.  
 
Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er vagt- og weekendfri. Der er tale om en fuldtidsstilling.  
 
Ansøgningsfrist  
Ansøgning skal være os i hænde senest den 30. april 2019 kl. 12:00. Søg via linket på siden.  
 
Vi planlægger ansættelsessamtale mandag d. 13. maj 2019.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Nina Ginnerup, e-mail: nina.ginnerup@regionh.dk, tlf. 38640931
og bed om at blive ringet op.  
 
Du kan læse mere om, hvordan det er at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her