Jobbet "Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital søger lægesekretær" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Vi søger en lægesekretær med hovedtjenestested på Nordsjællands Hospital Hillerød med opstart 1. juni eller efter aftale.
Da vi har opstartet et kørselskontor d. 1. april og samtidig varetager en ny funktion i triagen har vi brug for flere lægesekretærer.
Du vil blive ansat på 28-37 timer ugentligt.
Har du lyst til spændende og anderledes lægesekretæropgaver, og har du mod på at prøve at arbejde med det akutte patientforløb - så er det nu, du skal slå til.  
Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital dækker Akutmodtagelse i Hillerød og Akutklinik i Frederikssund og Sundhedshuset og fra 1. april opstartede vi et kørselskontor som er en funktion i akutafdelingen med tæt samarbejde med CVI. Dette giver potentiale for spændende udfordringer og muligheder for ændrede og nye arbejdsopgaver.  
Nordsjællands Hospital har implementeret Sundhedsplatformen, hvilket har givet en del anderledes arbejdsopgaver.  Lægesekretærerne varetager dog stadig en stor del af de funktioner, de varetog i Akutafdelingen inden Sundhedsplatformen. 
Arbejdsopgaver i Vagtsekretariatet i Akutmodtagelsen i Hillerød: 
 • Varetage akut visitation, hvor vi afholder telefonkonference mellem ambulancetjenesten/akutlægebil samt andre involverede i en traumesituation eller ved akut sygdom. Vi bruger SINE (SIkkerNet telefoni) på alle kørsel A patienter. Dette for at sikre, at vi uanset hvilke nedbrud eller beredskabssituationer der opstår, altid kan få kontakt til ambulancer, politi etc. 
 • Er en del af traumeteamet samt akutkald med direkte registrering i Sundhedsplatformen samt bestilling af blodprøver og røntgen samt CT  
 • Varetage funktionen Centralvisitation, hvilket indebærer modtagelse af telefoniske meldinger fra praktiserende læge og 1813 om indlæggelse og visitation heraf  
 • Direkte patientkontakt, hvor vi modtager og registrerer patienter i receptionen
 • Samarbejde med Falck og sygeplejersker i den nye triage, hvor du skal have overblikket over pt., bestille blodprøver samt mange andre opgaver
 • Behandle akutte og elektive henvisninger  
 • Samarbejde med vagtcentralen og andre eksterne samarbejdspartnere  
 • Arbejde med arbejdslister og sørge for korrekt registrering samt opfølgning af patientforløb 
 • Være en del af skadeteamet med læge og sygeplejerske, hvor du blandt andet skriver/registrerer skadekort i fast track, bestiller røntgen samt ambulante opfølgningstider i ortopædkirurgisk regi      
 • Være en del af teamet med læger og koordinerende sygeplejersker for de indlagte patienter, hvor du blandt andet udskriver patient, overflytter patient, bestiller prøver, bestiller kørsler, registrerer diverse og har ansvar for forskellige arbejdslister 
 • Evt. være en del af kørselskontoret, som bestiller alle indkørsler til ambulante pt. på hospitalet
 • Og en masse andre ad hoc opgaver  
Vi tilbyder: 
 • Spændende arbejdsdage, hvor ikke to dage er ens  
 • Varieret arbejde med forskellige funktioner  
 • Grundig introduktion og en speciel introduktion for nyansatte. Vi har vores egne udviklingssekretærer, som varetager denne opgave  
 • En lægesekretærgruppe der har det rigtig godt sammen  
 • Fokus på personlig og faglig udvikling  
 • Tværfagligt samarbejde med stor berøringsflade  
 • Undervisning/temadage  
 • 3 moduler på sundhedskommunomniveau specielt målrettet akutsekretærer
 • Lægesekretærmøder  
 • Dejlige lyse lokaler  
 • Vi arbejder målrettet med både psykisk og fysik arbejdsmiljø, blandt andet har afdelingen sin egen fysioterapeut  
Vi lægger vægt på: 
 • Du er uddannet lægesekretær  
 • Du er forandringsparat og interesseret i at lære nyt  
 • Du kan holde hovedet koldt i pressede situationer  
 • Du er serviceminded og kan godt lide tværfagligheden 
 • Du har flair for IT og er vant til at arbejde med dette
 • Du har overblik og kan prioritere  
 • Du er omhyggelig med dit arbejde  
 • Du er stabil  
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til det akutte område, men ikke et krav  
 • Det er en fordel, hvis du har arbejdet i skiftende vagter og ved hvad dette indebærer, men det er ikke et krav  
Vi arbejder i skiftende vagter: Dag–, aften- og nattevagt samt i weekender og helligdage. Du skal arbejde hver anden weekend eller 5 weekender på 12 uger.
Vi har implementeret en 12-ugers grundplan for hver medarbejder, så du nogenlunde ved, hvordan dine arbejdstider ligger ud i fremtiden. Vi har også implementeret Min Tid. 
Har ovenstående vakt din interesse, så skynd dig at sende en ansøgning med CV (curriculum vitae) og dokumentation for din lægesekretæruddannelse. 
Du er også velkommen til først at ringe til ledende lægesekretær Vibeke Albretsen og høre mere om stillingerne på tlf. 48 29 71 54. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale mellem Regionerne og HK. 
Aflønningen forhandles i henhold til aftale om Ny Løn. 
Hvis du har spørgsmål til lønforhold, vagttillæg med videre, kan du kontakte vores tillidsrepræsentant Lyng Grundtvig på mail: lyng.grundtvig@regionh.dk 
Ansøgningsfristen er tirsdag den 23. april 2019 kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale.