Jobbet "Afdelingslæge, Neurologisk Afdeling" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Afdelingslæge Neurologisk Afdeling

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 

Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling:
Henover det næste årti vil vi udvikle Danmarks femte og sidste universitetshospital, Sjællands Universitetshospital. 

 

Har du lyst at være med på denne spændende rejse, både for Neurologisk Afdeling og for Hospitalet som helhed, så er der mulighed for at komme med tidligt i forløbet; vi søger en – gerne nyuddannet - speciallæge i neurologi, der kan indgå i en ledig stilling som afdelingslæge ved Neurologisk Afdeling, Roskilde.

 

Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser for hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er 820.000 borgere, og afdelingen varetager alle de specialiserede neurologiske funktioner i Region Sjælland samt størstedelen af hovedfunktionsopgaverne.  Vi har et tæt samarbejde med regionens akutafdelinger om de akutte neurologiske patientforløb.

 

Afdelingen yder årligt (2018) i alt 6000 indlæggelser, ca. 20000 ambulante besøg og 5700 neurofysiologiske undersøgelser.

 

Afdelingen består af

  • Sengeafsnit med i alt 59 senge, omfattende:
    • Akut neurovaskulært afsnit, med 3 trombolysesenge;
    • Akut neurologi afsnit med 3 semi-intensive overvågningspladser,  2 elektive epilepsiovervågningspladser (EMU) samt 1 søvn-monitoreringsseng;
  • Ambulatorium med behandler afsnit, og specialklinikker for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme;
  • Regionalt Videnscenter for Demens;
  • Forskningsenhed;
  • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver;
  • Neurofysiologisk Center

 

Alle speciallæger i afdelingen, herunder afdelingslæger, har ugentlig afsat tid til administration, idet vi lægger vægt på, at speciallægerne varetager tværgående organisatoriske, uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige opgaver.

Uddannelse er et flagskib for afdelingen, og alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt.

 

Afdelingen lægger vægt på tydelig og reel patientinddragelse i alle forløb.  Eksempelvis arbejder vi i den ambulante drift med patient rapporterede oplysninger (PRO) som beslutningsgrundlag for, hvornår patienten skal ses i ambulatoriet. 

 

Afdelingens stab

Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf 3 speciallæger i klinisk neurofysiologi samt 1 speciallæge i intern medicin/geriatri. Herudover tæller afdelingens lægelige stab aktuelt 28 yngre læger, heraf 10 hoveduddannelseslæger, 10 introduktionslæger, 4 psykiatri sideuddannelsesstillinger, 2 KBU’er og 2 uklassificerede reservelæge stillinger.

Samlet tæller afdelingen 220 medarbejdere fordelt på 7 faggrupper.

 

Afdelingen er forskningsaktiv og i afdelingens speciallægegruppe er 1 professor og 2 kliniske forskningslektorer.  Der er for nuværende 6 kliniske assistenter i PhD forløb (1 sygeplejerske og 5 læger).

 

Kvalifikationer

Speciallæge i neurologi.  Subspeciale erfaring/interesse er ønskeligt, men ikke et krav.

 

Ansvars og kompetenceområder

Aftales efter ansættelsen på baggrund af ansøgers erfaringer og kvalifikationer.    Der vil være mulighed for tilknytning til et af subspecialerne afhængigt af ansøgers kvalifikationer og interesse.

Aktuelle stilling er forbundet med vagtforpligtigelse, enten i 15-skiftet trombolysevagt eller 10-skiftet bagvagt.  Der må påregnes deltagelse i weekendstuegang ca. hver 10. weekend.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Ansøgningsfrist

Onsdag den 6. maj 2019

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jesper Gyllenborg.

 

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk/suh

 

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh