Jobbet "Psykolog til barselsvikariat til Platangårdens Ungdomscenter ved Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Platangårdens Ungdomscenter søger en psykolog til et barselvikariat med tiltrædelse hurtigst muligt og frem til den 1. april 2020 med mulighed for forlængelse. Vikariatet er på fuld tid, men deltidsansættelse kan aftales.

Platangårdens Ungdomscenter er et specialiseret socialt tilbud, som organisatorisk er en del af Region Sjællands Socialafdeling.

Vores opgave er at skabe løsninger til målgruppen, der er unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt.

Omdrejningspunktet i Platangårdens specialiserede rehabiliterende indsats er et insisterende fokus på øget trivsel og udvikling. Dette fokus skabes i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge og de relationer og fællesskaber som den unge er - og kan blive - en del af. (læs mere om tilgang og metode på www.platangaarden.dk )

De 2 psykologer har et uddelegeret metodisk ansvar, og har fra denne centrale position til hovedopgave at understøtte kollegaer med systemisk og narrativ psykologfaglig viden, så PUC samlet set løser de ungerelaterede opgaver med høj og specialiseret faglighed.

At understøtte kollegaer foregår både ad hoc i dagligdagen, hvor psykologerne er en integreret del af de forskellige teams – samt i formelle fora:

  • Netværksmøder
  • Teammøder
  • Supervision
  • Metodeunderstøttende interne undervisningsforløb

Vi forventer en psykolog som

  • Har uddannelse som cand. Psych
  • Ikke kan lade være med at bidrage aktivt til udvikling og implementering af PUCs systemiske og narrative pædagogik
  • Praktiserer tydelighed og ordentlighed i sin formidling
  • Naturligt tager mødeledelse
  • Brænder for og eventuelt har erfaring med arbejdet med unge indenfor det specialiserede socialområde
  • Ser en fordel i at varetage en indirekte funktion ift. de unge indskrevne og en direkte funktion ift. relationsmedarbejderne, i form af sparring, supervision og kompetenceudvikling

Psykologer ansat på Platangården tilbydes som del af ansættelsen mulighed for at modtage både intern og ekstern supervision (evt. som del af autorisationsforløb), enten i gruppe eller individuelt.

Ansættelse ved Platangården kræver tilfredsstillende straffe- og børneattester og det vil være en fordel, hvis du har kørekort. 

I øvrigt kan du læse meget mere om os på http://www.platangaarden.dk

Om Platangården
På Platangården arbejder vi med psykosocial rehabilitering ud fra en fælles systemisk referenceramme. Vores fælles teoretiske og metodiske referenceramme indeholder også et løbende fokus på at samarbejde med det netværk, som har betydning for de unge. 


Målet er, at den unge finder eller genfinder muligheden for at have et socialt fungerende hverdagsliv med uddannelse eller arbejde, socialt netværk og relationer.