Jobbet "Psykolog med misbrugserfaring" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt
 

Stillingen er et barselsvikariat med opstart 01.07.2019.

Vær med til at skabe et anderledes tilbud i psykiatrien, der med behandlingsforløb op til 1½ år giver beboere en ny chance for rehabilitering – med åben dialog, trygge rammer og støtte i deres egen recovery. Stillingen er en unik chance for at blive en del af et nytænkende tilbud der danner bro mellem behandlingspsykiatrien og botilbud. De Særlige Pladser tilbyder en helhedsorienteret indsats, for en meget kompleks målgruppe, der har været igennem et væld af tilbud, og med mulighed for også at gå nye veje i samarbejde med kolleger, ledelse og beboerne.

På de Særlige Pladser kommer psykologerne tæt på beboerne. En del af tiden deltager psykologerne i hverdagslivet og dets aktiviteter, som inkluderer gåture og mindfulness. Psykologerne udfører terapeutiske forløb med beboere på afdelingen, indenfor en fri terapeutisk ramme, men med fokus på kogntiv adfærdsterapi og –misbrugsterapi. Du bliver den ene af i alt to psykologer ansat på de særlige pladser, og I skal i samarbejde varetage misbrugsbehandling/kognitiv terapi grupper og individuelle terapisamtaler for alle 23 beboere.

Psykologerne står også for sparring med de tværfaglige kontaktpersonsteams. Derudover afholder psykologerne  gruppeterapeutiske tilbud i samarbejde med disse. Psykologerne samarbejder om udarbejdelsen af behandlingsplaner for beboerne. Her inddrages også beboerens perspektiv ved FIT-samtaler, hvor beboeren får talerør til at evaluere indsatsen, får talt om mål og metode for behandlingen, og der i samarbejde aftales tilpasninger af behandlingen. Erfaring med FIT er ønskværdigt, men det vigtigste er evner til udforskning og målrettet dialog.

Tilbuddet er et frivilligt behandlingstilbud og borgere visiteres af kommuner fra hele Region Sjælland. Indlæggelsen er længere end i lignende tilbud, hvilket giver en mulighed for lange veltilrettelagte patientforløb med rehabilitering i fokus. Samtidig vil der for nogle af beboerne være behov for udredning af funktionsevne og aktivitetsparathed. Målgruppen er beboere med svær psykisk sygdom, ofte med et kaotisk misbrug, udad-reagerende adfærd og med voldshistorik.

På de Særlige Pladser samarbejder alle faggrupper om at understøtte beboerne i deres hverdag. Du bliver en del af et højt fagligt miljø med stor fokus på tværfaglighed, så vi fokuserer på hinandens styrker og kompetenter og lærer af hinandens faglighed og tilgang og med samarbejde som nøgleord for hverdagen og dens opgaver.

De Særlige Pladser består af to bygninger lige over vejen for hinanden med hhv. 7 og 16 beboelser. Der er nuværende 16 beboere fordelt over de to huse, med nye der starter hver måned. De to bygninger har i udgangspunkt åbne døre, hvilket er anderledes end mange af de steder, beboerne før har været – dog låses dørene ved konflikter eller andre særlige omstændigheder. Værdigrundlaget og indretning af bygningerne har fokus på hjemlige associationer, der gør De Særlige Pladser til et frirum med low arousal. I de fleste tilfælde undgås konflikter gennem deeskalering. Værdigrundlag, mission og vision, samt stilling- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Tilbuddet ved de Særlige Pladser gør at der her er sat flere ressourcer til rådighed. Dette gør at vi har lange behandlingsforløb og en høj normering. Supervision ved ekstern supervisor bliver en fast del af tilbuddet for alle medarbejdere. Vi vil ligeledes prioritere løbende efteruddannelse af medarbejderne, da opgaven er kompleks og kræver megen viden.

Vi er en afdeling i udvikling. Det ene hus åbnede juni 2018, det andet i december 2018. Dette giver os mulighed for at finde en arbejdsmåde der fungerer for vores beboere. Derudover vil du som psykolog få indflydelse på tilgangen for behandling på de Særlige Pladser.

Hvad kan vi tilbyde dig:
·         Frihed til selv at vælge hvordan opgaverne løses
·         Tid til den enkelte klient og behandling med høj faglighed
·         At få indflydelse på et nyt og anderledes tilbud
·         Et arbejde med store faglige udfordringer og hvor man kommer tæt på de mennesker, man arbejder med

Hvad forventer vi af dig:
·         Iværksætterånd og evne til at holde overblik og skabe struktur
·         Viljen til at tænke nyt indenfor en psykiatrisk ramme for at inddrage beboerens perspektiv
·         Tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper
·         Erfaring som psykolog og kognitiv adfærdsterapi, gerne uddannelse som specialpsykolog

Løn- og ansættelsesvilkår: Løn efter overenskomst.
Mulighed for både deltid og fuldtid.

Er du interesseret i jobbet?

Har du lyst til at høre mere om indhold i stillingerne eller evt. besøge stedet, er du velkommen til at kontakte souschef, Vibeke Mortensen, vomo@regionsjaelland.dk, tlf. 93 57 63 34
Ovenstående mail kan ikke benyttes til jobsøgning.
Ansøgning, CV, relevante dokumenter sendes online via linket på siden.

Ansøgningsfristen er d. 30-04. Ansættelses samtaler vil blive holdt i uge 19.

Psykiatrien Syd er en af flere afdelinger i Psykiatrien Region Sjælland. Vi tager os af voksne med psykiatriske problemstillinger, som kræver en tværfaglig indsats. Vi har ambulatorier i Næstved, Vordingborg, Nykøbing F. og Maribo – og patienter med behov for indlæggelse, indlægges på Psykiatrihospitalet i Vordingborg.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.