Jobbet "Hjerteambulatoriet på Slagelse Sygehus søger 2 lægesekretærer" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

Til vores Hjerteambulatorium på Slagelse Sygehus søger vi 2 lægesekretærkollegaer på 37 timer ugentligt pr. 1 juli eller snarest muligt.

I vores Hjerteambulatorium har vi travlt. Vi modtager et stigende antal nyhenviste patienter, som har behov for at blive set i vores ambulatorium.

I januar opstartede vi et projekt med at hjemtage vores kardiologiske patienter og dermed holde åbent alle ugens 7 dage i vores ambulatorium. Det har været en stor succes, hvorfor vi nu gerne vil fastansætte 2 lægesekretærer til vores lægesekretærteam i Hjerteambulatoriet.

Du vil blive en del af et sekretærteam på 9 sekretærer i Slagelse og 4 sekretærkollegaer i Næstved. Du vil fortrinsvis arbejde dagvagter fra kl. 8-15.30. Derudover dækker sekretærerne på skift aftenambulatorium fra kl. 13.00 til 19.30 hver tirsdag og torsdag, hvor der er 1 sekretær i fremmøde. Dette planlægges i rul på skift. Derudover vil du have ca. 4 weekendvagter på et år fordelt med 1 lørdagsvagt hver 6. uge og 1 søndagsvagt hver 6. uge fra kl. 8-18. Disse optjente timer fra weekenden afspadseres på hverdage i forbindelse med weekendarbejdet.

I Hjerteambulatoriet bliver du en del at et velfungerende tværfagligt team med fleksible sekretærkollegaer i tæt samarbejde med sygeplejersker og læger. Sekretærgruppens arbejde planlægges, så opgaverne bliver varieret bedst muligt, og man som sekretær kommer godt rundt om opgaverne i ambulatoriet.

Kerneopgaven

 • at koordinere vores patientforløb i forhold til forløbsregistrering og kodning.

 • patientrelateret arbejde, primært i skranke og v/telefon, hvor god patientservice er fokus.

 • håndtering af henvisninger. Vi modtager i gennemsnit ca. 50 henvisninger dagligt fra vores fællesvisitation i Roskilde, som skal håndteres, bookes, indkaldes og registreres.

Du bliver en del af lægesekretærgruppen i Medicin 2, som består af specialerne kardiologi og endokrinologi, hvor vi er ca. 30 lægesekretærer i alt på Slagelse og Næstved sygehuse.

Vi er en afdeling, som vægter faglighed og nytænkning højt. I lægesekretærgruppen på medicin 2, arbejder vi ud fra prioriteringsmodeller og målstyring, som bruges til at skabe klarhed i forhold til vores arbejdsopgaver både på afsnits- og afdelingsniveau.

Vi kan tilbyde

 • en udfordrende og travl hverdag med varierende arbejdsopgaver.

 • et uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø

 • høj faglighed og selvstændige arbejdsopgaver.

 • tæt tværfagligt samarbejde med læger og sygeplejerske

 • stor fleksibilitet ifm. arbejdstilrettelæggelse

Vi ønsker os en kollega, der

 • SKAL være uddannet lægesekretær – have ambulatorieerfaring og gerne med kendskab til kardiologi.

 • er certificeret i Sundhedsplatformen.

 • er omstillingsparat og fleksibel.

 • er ansvarsfuld, serviceorienteret og robust.

 • er indstillet på et tempofyldt arbejde.

 • har gode samarbejdsevner.

 • ser muligheder fremfor begrænsninger og kan prioritere arbejdsopgaverne.

Stillingerne er på 37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist den 14. maj 2019

Ansættelsessamtaler den 21. maj 2019

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Therese Kronevald på mail:mako@regionsjaelland.dk eller på tlf. 58 55 95 10 for nærmere information.

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave