Jobbet "Klinisk assistent til Funktionelle Lidelser" er udløbet

Region Midtjylland

Funktionelle Lidelser

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Vi er en udviklingsorienteret klinik med mange spændende opgaver, som vi håber, at du med dine kvalifikationer og kompetencer, vil være med til at løse.

Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital søger en klinisk assistent til at varetage opfølgning på et forskningsprojekt. Stillingen er på 37 timer/ugen fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Vi forsker i årsager til- og behandling af funktionelle lidelser. Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø, hvor der foregår sparring og samarbejde mellem mange forskellige discipliner og fagområder.

Afdelingen modtager desuden patienter til udredning og behandling. Vi behandler ca. 250 patienter om året. Mange af vores patienter deltager i forskningsprojekter. Afdelingen har kun ambulante funktioner.

Stillingen skal besættes med en sundhedsfaglig forsker med Ph.d. Arbejdet består i at bearbejde de DanFunD data og resultater, der er fremkommet i et Ph.d. projekt i afdelingen, i samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstanden.

Vi tilbyder
 • et miljø, med tværfaglige samarbejdspartnere og mangeartede opgaver
 • gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • mulighed for fordybelse
 • en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø

Dit daglige arbejde vil komme til at bestå i
 • samarbejde med flere aktører
 • at formulere og definere nuværende og kommende forskningsprojekter på baggrund af DanFunD baseline undersøgelsen og DanFunD follow-up undersøgelsen
 • datarens og dataanalyse
 • undervisning og formidling
 • indhentning af fondsmidler

Vi søger en kollega som har
 • kendskab til DanFund projektet og har arbejdet med data fra det
 • Ph.d. – uddannelse, gerne på baggrund af DanFund data
 • kendskab til Funktionelle Lidelser
 • erfaring med at arbejde med store datasæt
 • indgående kendskab til statistikprogrammet Stata
 • erfaring med formidling af forskningsresultater til forskelligartede målgrupper
 • evner til at håndtere mangeartede opgaver og deadlines
 • gode kommunikation- og samarbejdskompetencer

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Se i øvrigt vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos ledende overlæge og professor Per Fink på 7846 4333 eller på per.fink@aarhus.rm.dk, du kan også kontakte oversygeplejerske Lis Hartmann på  7846 1697 eller på lis.hartmann@rm.dk


Samtaler afholdes i uge 17.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.