Jobbet "Afdelingslæge søges til Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Plastik- og Brystkirurgi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge ved Plastik- og Brystkirurgi med funktion i Brystklinikken er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller efter aftale.

Til stillingen knyttes ét af to fellowships i brystkirurgi i Region Midt. Det andet tilknyttes en tilsvarende stilling ved Kirurgisk Afdeling, Viborg.

Under den to-årige periode i fellowship vil der være rotation mellem de to afdelinger.  Fellowship i brystkirurgi giver kompetencer, der er kvalificerende til fagområdecertificering i mammakirurgi i henhold til Dansk Brystkirurgisk Selskabs bestemmelser.

Ansøgere skal have opnået speciallægeuddannelse i kirurgi eller plastikkirurgi.

Det mammakirurgiske fagområde varetages ved AUH af Plastik- og Brystkirurgi i et integreret samarbejde. Specialeansvaret ligger hos professoren i brystkirurgi. Udover samarbejdet med plastikkirurgi er der, som led i det multidiciplinære team-samarbejde, en tæt relation til billeddiagnostik, patologi, onkologi og nuklearmedicin.

Den brystkirurgiske funktion i Region Midt varetages af AUH og Regionshospitalet Viborg, og der er etableret et tæt samarbejde mellem hospitalerne, der bl.a. medfører fælles ugentlige MDT-konferencer med henblik på specielt den tungere onkoplastiske kirurgi og brystrekonstruktion.  

Ved den brystkirurgiske enhed ved AUH vil der med denne stilling være fire overlæger heraf en, som varetager funktionsledelse, en professor og to afdelingslæger. Der er ikke vagtforpligtelse knyttet til stillingen som afdelingslæge.

Afdelingen udfører årligt ca. 350 primære operationer for brystkræft. Hertil kommer omkring 100 operationer med umiddelbar brystrekonstruktion. Der er ca. 10.000 årlige ambulante ydelser i Brystklinikken.

Afdelingen er en del af AUH og har en stor undervisningsopgave. Afdelingen tager del i hoved-uddannelse af speciallæger i kirurgi og plastikkirurgi. 
                                                                               
Afdelingen prioriterer forskning, og der pågår en række kliniske studier i brystkirurgi, ligesom der har været tradition for klinisk-epidemiologiske studier med udgangspunkt i DBCG-databasen. Det forventes, at funktion i afdelingsstillingen ledsages af deltagelse i videnskabelig aktivitet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Lone Fischer på 2370 8137 eller professor Peer Christiansen på 2370 8191. Funktionsbeskrivelse kan rekvireres efter henvendelse til disse.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19  2019. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.