Jobbet "Ledende overlæge til Psykiatrisk Afdeling i Svendborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Alle 25, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

Psykiatrisk Afdeling i Svendborg søger en ledende overlæge, der kan tegne visionen, skabe følgeskab og bidrage med faglig sparring i en afdeling med innovative projekter og gode resultater

 

Psykiatrisk Afdeling i Svendborg er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og varetager udredning og behandling indenfor det voksenpsykiatriske område. 

 

Placeret i det Sydfynske – tæt på smukke Svendborgsund, øerne og med motorvejen helt tæt på – vil du møde en fagligt kompetent psykiatrifunktion. Din opgave bliver at samle alle gode faglige kompetencer til at fastholde kvaliteten af samt udvikle behandlingstilbuddene. Herudover får du en nøglerolle i et større ombygningsprojekt, som har til formål at forbedre patienternes behandling samt medarbejdernes arbejdsmiljø.  

 

Afdelingen er kendt for sine innovative projekter, der – gennem inddragelse af patienter og pårørende – har resulteret i bedre og mere effektive behandlingstiltag. Afdelingen er endvidere karakteriseret ved et arbejdsmiljø med ”højt til loftet” og med plads til humor, samt et fagligt stærkt personale, der værner om at give behandling af høj kvalitet. 

 

Som ledende overlæge er du i samarbejde med oversygeplejersken ansvarlig for strategiske beslutninger vedrørende den fortsatte udvikling, organisering og drift af afdelingen, at lede det fagligt stærke personale samt fortsat at styrke det tværgående samarbejde – både internt i psykiatrisygehuset og på tværs af sektorer. Desuden vil du blive en del af den samlede ledergruppe i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

 

Desuden forventes det, at du – med dit lægefaglige perspektiv – kan formulere rammerne og retningen for det kliniske arbejde. Du har interesse i at være ambassadør for afdelingen og dens dokumenterede resultater og ønsker at sætte et tydeligt aftryk regionalt såvel som nationalt.  

 

Den Syddanske Forbedringsmodel, der er inspireret af LEAN-tankegangen, er under udrulning i psykiatrisygehuset. Forbedringsmodellen bidrager til, at medarbejdere og ledere kontinuerligt kan gennemføre og lede forbedringer. Formålet er at skabe sammenhængende og gode patientforløb. Du har sammen med oversygeplejersken en vigtig opgave i denne proces. 

 

Derudover har afdelingsledelsen et fælles ansvar for at overholde de økonomiske rammer og sikre koblingen til den overordnede besluttede linje i psykiatrisygehusets udviklingsplan, herunder at under­støtte visionen om et mere sammenhængende patientforløb. 

 

På sigt vil den kommende ledende overlæge få mulighed for at varetage klinisk arbejde.  

 

Profil  

Den ledende overlæge forventes at have autorisation som speciallæge i psykiatri og opfylde bedømmelseskrav jf. regionens procedureregler for besættelse af overlægestillinger.  

 

Ledelseserfaring er ikke et krav, men den rette kandidat motiveres af ledelse på både strategisk og operationelt niveau. 

 

Den ideelle ansøger til stillingen: 

  • er positiv overfor forandringer og nye tiltag, men evner samtidig at prioritere, sætte retning og følge op, 
  • er fagligt nysgerrig og ønsker at inspirere og motivere, 
  • formår at spille medarbejderne gode sammen på tværs af fagligheder og afdelinger, 
  • fremstår troværdig og tillidsfuld med god humor, 
  • besidder gode administrative kompetencer og evner at holde overblik over budgetter. 

 

Yderligere oplysninger: 

Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon 4045 3435 for en fortrolig drøftelse af stillingens muligheder og vilkår. Psykiatrisk afdeling i Svendborg vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til oversygeplejerske Birgitte Aagaard Kibenich fra Psykiatrisk Afdeling i Svendborg på telefon 9944 9602 samt lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen på telefon 9944 4802. 

 

Læs mere om jobbet som ledende overlæge samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen her 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-06109). Ansøgningsfristen udløber den 3. maj 2019, kl. 10.00.