Jobbet "Ergoterapeut til Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Ortopædkirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et vikariat som ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg , er ledig til besættelse i perioden 01.07.2019 - 29.02.2020.
Vikariatet er på 32-37 timer pr. uge.

Om stillingen
Arbejdsopgaver på sengeafdelingen
  • ADL vurdering, dysfagivurdering, vejledning og instruktion, vurdering af hjælpemiddelbehov incl. tæt samarbejde med kommunerne, patientseminar, dokumentation i EPJ.
 Vi ser gerne at du
  • Kan planlægge, prioritere og bevare overblikket i en travl hverdag
  • Udviser engagement, ansvarlighed og fleksibilitet i det daglige arbejde
  • Har erfaring inden for det ortopædkirurgiske område
  • Trives med korte, intensive akutte eller planlagte patientforløb
  • Er i stand til at indgå i et tværfagligt samarbejde
  • Er god til at formidle og kommunikere såvel mundtligt som skriftligt i MidtEPJ
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen:
Ortopædkirurgisk afdeling er placeret i Viborg, som er et akut hospital. Ortopædkirurgisk sengeafsnit har plads til i alt 29 indlagte patienter, samt et ambulatorium med ca. 25000 besøg årligt.

På sengeafsnittet varetages pleje, behandling og genoptræning indenfor følgende områder: traume, sår, håndkirurgi, amputationer, skulder/albue-kirurgi, hofte- og knæalloplastik kirurgi og hoftenære frakturer.

Vi lægger stor vægt på et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på patienten og der er i dagligdagen høj indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.

Derudover er vi en flok engagerede og kompetente medarbejdere, der brænder for fokus på kvalitet og faglig udvikling og hvor der indenfor flere specialer er terapeuter, der varetager selvstændige ambulatorier.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgisk afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende terapeut Eva Hvid, tlf. 78443804 eller TR ergoterapeut Michella Kristensen, tlf 78443864.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest 7. maj. 2019

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 21.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale