Jobbet "Psykiatrisk Center Sct. Hans søger pr. 1. juni 2019, 2 ergoterapeuter til lukket retspsykiatrisk afsnit R9." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
Vi søger 2 ergoterapeuter, der med afsæt i et humanistisk værdisæt vil være med i en udviklingsproces hvor et team af tværfaglige samarbejdspartnere forsøger at skabe rammerne for den bedste retspsykiatriske behandling. 
 
I de naturskønne omgivelser omkring Psykiatrisk Center Sct. Hans, skal der bygges et nyt retspsykiatrisk sygehus. Byggeriet er i fuld gang og skal stå indflytningsklart i 2021. R9 er et af de 8 afsnit der skal flytte ind i de nye rammer. Medens vi venter på at bygningerne bliver klar, arbejder vi med at afprøve og udvikle den organisering, behandling og pleje, der skal være det fundament vi bære med os ind i de nye fysiske rammer. Vi søger derfor 2 ergoterapeuter der, sammen med os, vil engagere sig i denne spændende innovative proces. 
 
Vi arbejder i tværfaglige kontaktteams, hvor plejere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver, psykolog, læge samt dig som ergoterapeut samarbejder om, at skabe rammerne for den bedste pleje, rehabilitering og behandling til den enkelte patient.
Kognitiv miljøterapi og motiverende samtale, er sammen med høj grad af patientinvolvering, nogle af de redskaber vi anvender i hverdagen. Der vil være mulighed for kompetenceudvikling indenfor disse områder, såfremt du har behov for dette. Safe Wards er under implementering i de kommende år og udgør sammen med vurderings redskaber som BVC, START, HCR-20 og SOAS, det sikkerhedsmæssige fundament for vores arbejde. Udover de faglige redskaber vi anvender, så har omsorg, humor, godt kollegaskab og medmenneskelighed høj prioritet i dagligdagen på R9. 
 
Din rolle som ergoterapeut vil være at forankre ergoterapi i afsnittet, og få den ergoterapeutiske faglighed i spil i behandlings- og rehabiliteringsarbejdet. Derudover, vil opgaverne indebærer at afhjælpe patienterne med deres aktivitetsproblemer individuelt, i grupper og i samarbejde med dine kollegaer. Du skal være med til at arbejde vedholdende med patienternes hverdagsliv i afsnittet, forberede dem på et liv efter den langvarige indlæggelse. Du kommer til at deltage i de aktiviteter som foregår i afsnittet og give input til tilpasning og udvikling af disse. 
 
Behandlings- og Rehabiliteringsarbejdet i afsnittet er organiseret i kontaktteams med udgangspunkt i den enkelte patient, og du vil indgå her på lige fod med dine øvrige kollegaer. 
 
Stillingerne ønskes besat med 32- 37 timer ugentligt i dag- og aftenvagt, og med weekendvagt hver 2. weekend.  
 
Erfaring med retspsykiatri er ikke et krav. Vi forestiller os, ar du har skabt dig en basisviden og faglig identitet du kan bygge videre på. 
 
Vi søger en ergoterapeut der: 
 • Er systematisk og målrettet i tilrettelægningen af ergoterapeutisk undersøgelse og interventioner. Det vil derfor være en fordel hvis du har kendskab til og kan anvende undersøgelsesredskaber som COPM, MOHOST, AMPS, ASP og har kendskab til ICF. 
 • Gerne har erfaring med at arbejde med psykiatriske patienter. 
 • Tydeligt kan bidrage monofagligt i det tværfaglige samarbejde. 
 • Er kreativ i løsning af udfordringer med særligt fokus på de små skridts betydning. 
 • Er initiativrig og inspirer til brug af aktiviteter i behandling og rehabilitering. 
 • Kan danne sig et godt og grundigt billede af patientens samlede funktionsevne. 
 • Er interesseret i beroligende metoder og at anvende sansemodulation i hverdagens aktiviteter 
 • Har interesse i at arbejde med den motiverende samtale og kognitiv miljøterapi. 
Vi tilbyder: 
 • Et spændende rehabiliterings- og behandlingsarbejde der er funderet i faste teams omkring hver patients individuelle plan. 
 • Mulighed for deltagelse i fast ugentlig supervision og psykofysisk træning 
 • Arbejde på et psykiatrisk center med fokus på brug af aktiviteter, Recovery og Rehabilitering. 
 • Tjenestetidsplanlægning der forsøger at tage hensyn til den enkeltes privatliv 
 • Mulighed for uddannelse i motiverende samtaler og kognitiv miljøterapi 
 • Hvis Psykiatrien er ny for dig er der mulighed for kursusforløbet om Godt på vej i Psykiatrien – for Ergoterapeuter 
 • Grundig introduktion samt løbende mono- og tværfaglig sparring 
Hvis ovenstående har vakt din nysgerrighed og interesse, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kristine Balling på telefon 3864 2141 eller fagleder for ergoterapi Anne Marie Torsting på telefon 3120 1334. 
 
Ansøgningsfrist til stillingerne er 9. maj 2019, samtale vil blive afholdt d. 16. maj 2019