Jobbet "Ergoterapeut vikar ved Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien

Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Ergoterapeut vikar ved Fysio- og Ergoterapien
Regionshospitalet Randers
  
Vi mangler en ergoterapeutvikar i perioden 1.juli 2019 til 31.december 2019, med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 30 timer om ugen.
 
Fysio- og Ergoterapien udgør en afsnitsenhed organiseret under Kirurgisk fællesafdeling og består af en ledende terapeut, 8 ergoterapeuter, 23 fysioterapeuter og en servicegruppe på 6 personer. Fysio- og Ergoterapien er klinisk undervisningssted for både fysioterapeut og ergoterapeutstuderende.
Vi har et afsnit med et fagligt udviklende miljø, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i højsæde. Værdierne ligeværdighed, respekt, troværdighed, åbenhed og dialog er nøgleord i samarbejdet
 
Ergoterapeuterne er opdelt i medicinsk og kirurgisk speciale. Den ledige stilling er indenfor det medicinske speciale, men vi vægter den faglige fleksibilitet højt, og ser derfor gerne du har brede kompetencer indenfor flere specialer. Opgaverne for vores nye kollega vil primært foregå på alment medicinske sengeafsnit. Der vil eventuelt være mulighed for ambulant behandling af ortopædkirurgiske håndpatienter.
 
Vi forventer en kommende kollega
 
  • Med hospitalserfaring inden for det medicinske område.
  • Gerne erfaring med dysfagiscreening og dysfagibehandling
  • Gerne erfaring med ambulant behandling af håndkirurgiske patienter
  • som kan screene og prioritere en større gruppe patienter og stadig bevare overblikket
  • som kan tage initiativ
  • som kan magte et til tider højt arbejdstempo og et stort arbejdspres
  • som er fleksibel i forhold til de arbejdsopgaver der skal løses
  • som kan indgå synligt i tæt tværfagligt samarbejde
  • med en god portion humor
 Yderligere oplysninger kan fås hos:
Specialeansvarlig ergoterapeut Vivi Gjødvad, tillidsrepræsentant for ergoterapeuterne Mette Munch eller ledende terapeut Liselotte Batsberg. Alle træffes på tlf 78421980.
 
Børneattest
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold fastsættes iht. gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.
 
Ansøgningsfrist d. 15.maj 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21.
 
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale