Jobbet "Vikar for Afdelingslæge, Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Job opslag

 
Kontaktperson(er):
Navn: Claus Juul
Stilling: Ledende overlæge
Email: claj@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 48 43 35
 
 

Vikar for afdelingslæge, Kirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus

 

 

½ års stilling, hvor du kan indgå i bagvagtslaget eller primært kan være i endoskopienheden.

Med en omfattende introduktion sikres, at du hurtigt bliver en del af afdelingen.

Bagvagten går i 10 skiftet døgnvagt, mens forvagten går i 2 holdsdrift med 3 holdsværdi, idet forvagten i realiteten fungerer som mellemvagt da akutafdelingen skriver indlæggelsesjournal, tager blodprøver og indleder evt. behandling.

Daglig kirurgisk aktivitet foregår på to til tre operationslejer, to ambulatoriestuer samt endoskopiafsnit med 6 stuer med 8000 skopier om året. Holbæk Sygehus er akutsygehus og modtager 300 traumer om året.  Optageområdet er på 200.000 borgere. Afdelingen rummer akutkirurgi, benign elektiv kirurgi, cancerudredning samt børnekirurgi  Afdelingen har tilknyttet 3 lektorer samt forskningsansvarlig overlæge.

Har du spørgsmål kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Lars Borly, lbry@regionsjaelland.dk 26 24 63 50 eller ledende overlæge Claus Juul, claj@regionsjaelland.dk 59 48 43 60.

Hvis du vil vide mere om hvad der rør sig blandt læger under uddannelse på Holbæk Sygehus kan du gå på FB siden "Lægers Uddannelse på Holbæk Sygehus".

Holbæk Sygehus råder over lægeboliger. Idet KBU læger har fortrinsret er det nødvendigt i konkrete tilfælde at undersøge om der er ledige boliger.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på www.Regionsjaelland.dk under sygehuse.

Læse mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

 

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.